Thanh toán không dùng tiền mặt và ích lợi của nó
LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình trao đổi hàng hoá tiền tệ giữa vai trò trung gian đã tạo điều kiện cho lưu thông hàng hoá thực hiện trôi chảy, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển. Quá trình sản xuất xã hội được diễn ra một cách liên tục và không ngừng mở rộng có nhiều mối quan hệ phức tạp đa dạng, cùng với đặc điểm và yêu cầu sản xuất của các nghành khác nhau, nên đòi hỏi phải tổ chức tốt khâu thanh toán để giải quyết tốt các mối quan hệ trên mà không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất khi sản xuất phát triển ở trình độ cao đòi hỏi một cách thức thanh toán mang lại nhiều hiệu quả kinh tế phù hợp với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Tất yếu dẫn đến cần phải có một hình thức thanh toán phù hợp với nền kinh tế mở cửa. Đó là thanh toán không dùng tiền mặt.
Hiện nay ở nước ta hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn chưa được sử dụng rộng rãi đến mọi tầng lớp dân cư. Việc phổ biến nội dung này đang là một chủ trương lớn của hệ thống ngân hàng dưới sự tác động của nhà nước . Với đề tài “ Thanh toán không dùng tiền mặt và ích lợi của nó ”

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

I. ĐÔI NÉT VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

1. Khái niệm
2. Các thể thức thanh toán

II. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN
A. THỂ THỨC THANH TOÁN BẰNG SÉC
B. THỂ THỨC THANH TOÁN UỶ NHIỆM CHI
C. THỂ THỨC THANH TOÁN UỶ NHIỆM THU
D. THỂ THỨC THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG
E. PHIẾU THANH TOÁN NGÂN PHIẾU
F. THẺ THANH TOÁN

III. LỢI ÍCH CHUNG CỦA THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thanh toán không dùng tiền mặt và ích lợi của nó
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thanh toán không dùng tiền mặt và ích lợi của nó sẽ giúp ích cho bạn.