Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đang từng bước hội nhập với thế giới trên mọi lĩnh vực mà quan trọng và đi đầu là trong lĩnh vực kinh tế. Các loại hinh doanh nghiệp đang ngày càng được đa dạng hoá và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Không chỉ doanh nghiệp nhà nước mà hiện nay cả doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần cũng đang tiến nhanh, tiến mạnh để nhanh chóng, hoà mình vào với thị trường thế giới. Hàng loạt sự kiện đã đánh dấu những bước phát triển trong quá trình hội nhập của Việt Nam.
Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), thu hút được ngày càng nhiều vốn đầu tư nước ngoài, các thương hiệu sản phẩm, hàng hoá đã được thế giới biết đến nhiều hơn, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng sôi động, chứng khoán Việt Nam đã xuất hiện trên các sàn giao dịch chứng khoán thế giới . Điều này đòi hỏi thị trường tài chính Việt Nam phải lành mạnh, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam phải được phản ánh trung thực thông qua các báo cáo được phát hành. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hoạt động kiểm toán cũng không những lớn mạnh để thực hiện chức năng tư vân và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của doanh nghiệp, góp phần làm minh bạch thông tin tài chính, tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin tài chính . Để đưa ra được ý kiến xác đáng về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên, phải vận dụng các kỹ thuật để thu thập các bằng chứng kiểm toán thích hợp và đầy đủ. Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, thời gian, chi phí của cuôc kiểm toán, do đó nó cũng ảnh hưởng tới tính hiệu quả của cuộc kiểm toán. Thủ tục phân tích, trong kiểm toán báo cáo tài chính là một kỹ thuật đơn giản, có hiệu quả cao, được sử dụng rất rộng rải trong các cuộc kiểm toán. Với lý do đó, em đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính".

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I, Những vấn đề lý luận chung về kỹ thuật phân tích 3

1, Khái niêm thủ tục phân tích 3
2. Tầm quan trọng của việc sử dụng các thể thức phân tích. 5
3. Nội dung của kỹ thuật phân tích. 7
3.1. So sánh giữa các thông tin tài chính kỳ này với các thông tin tài chính kỳ trước. 8
3.2. So sánh giữa số liệu thực tế với số liệu kế hoạch, dự toán . 9
3.3. So sánh giữa các chỉ tiêu của đơn vị với các chỉ tiêu bình quân trong ngành. 9
3.4. So sánh số hiệu của doanh nghiệp với các kết quả dự kiến của kiểm toán viên. 11
3.5. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. 11
4. Kỹ thuật phân tích được sử dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán có hiệu lực. 12
4.1. Phân tích xu hướng ( Phân tích ngang) 12
4.2. Phân tích tỷ suất (phân tích dọc) 14
4.3. Kiểm tra tính hợp lý 16
5. Trình tự thực hiện thủ tục phân tích. 17
6. Ưu nhược điểm của kỹ thuật phân tích. 18

II. Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 19
1. Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính. 19
2. Thực hiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 21
3. Khái quát tình hình vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACPA thực hiện. 24

III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính. 25
1. Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 25
2. Giải pháp nhằm hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch 26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ SỬ DỤNG 27Xem Thêm: Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chín sẽ giúp ích cho bạn.