Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền LỜI MỞ ĐẦU
Là một học sinh tốt nghiệp THPT được bước chân vào học tập và rèn luyện tại trường CĐ GTVT-HN,em cảm thấy vinh dự và tự hào, em được sống trong tình cảm thầy trò,bạn bè cùng mái trường Giao thông thân yêu.Sau khoá học ở trường dưới sự giúp đỡ của thầy cô và nhà trường,chúng em đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về lý thuyết mà mỗi học sinh chúng em cần phải có để mai sau là người làm công tác kế toán trong tương lai.
Nhưng nắm chắc lý thuyết thôi thì chưa đủ vì lý thuyết phải đi đôi với thực hành, nó không tách rời nhau và luôn gắn liền với nhau có như vậy mới có một nghiệp vụ vững vàng và không bỡ ngỡ trước công việc thực tế khi ra trường.Nay em đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết và chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Trước khi ra trường để làm được thành thạo chuyên môn nghiệp vụ công tác KTDN nhà trường đã giới thiệu em về thực tập tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền. Đây là dịp tốt đối với em, em có điều kiện để hiểu biết thực tế, áp dụng chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tế công việc tại Doanh nghiệp. Thông qua đây em có thể nắm bắt được cách thức kinh nghiệm, tổ chức hoạt động KTDN trong doanh nghiệp sản xuất.
Kỳ thực tập này có ý nghĩa thật to lớn, tạo nên phần hoàn thiện cho học sinh trong trường ta, mỗi học sinh đều có thể nắm bắt được thuần thục giữa lý thuyết với thực hành. Qua quá trình thực tập bản thân em đã thấy được tầm quan trọng mối quan hệ giữa lý thuyết với thực hành của một người làm công tác KTDN trong doanh nghiệp.
Vì thời gian thực tập có hạn nên báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em kính mong sự giúp đỡ và chỉ bảo của thầy cô trong nhà trường cũng như các anh chị trong phòng kế toán của công ty.
Em xin chân thành cảm ơn
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu
Gồm ba phần:
Phần thứ nhất:Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền
Phần thứ hai: Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Phân thứ ba: Kết luận


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT. 3
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN 3
I. Vài nét khái quát chung về Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền: 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 3
2. Vai trò chức năng, nhiệm vụ của công ty: 3
3. Thuận lợi và khó khăn của công ty: 4
3.1. Thuận lợi: 4
3.2 Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền cũng gặp phải một số khó khăn nhất định: 4
4. Một số chỉ tiêu đạt được: 5
II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6
1. Được thể hiện qua sơ đồ sau: 6
2. Vai trò chức năng của từng bộ phận: 7
Với cách bố trí khoa học này đã đảm bảo được sự hoạt động liên tục, thông suốt của công ty. 7
III. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 7
1. Sơ đồ bộ máy kế toán của đơn vị: 7
2. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng: 7
PHẦN THỨ HAI 9
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9
A.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 11
I.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu: 11
1.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu: 11
2.Yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu. 11
2.1.Yêu cầu quản lý: 11
2.2.Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu: 11
3.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 12
3.1.Phân loại vật liệu: 12
3.2.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế : 13
II. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: 15
1.Chứng từ kế toán sử dụng. 15
2.Sổ kế toán chi tiết doanh nghiệp sử dụng: 15
III. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: 16
1. Tài khoản kế toán sử dụng: 17
2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về nguyên liệu, vật liệu: 17
2.1 Hạch toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu: 17
2.1.1. Nhập vật liệu do mua ngoài 17
2.1.2. Ngoài ra ở một số đơn vị còn nhập nguyên vật liệu từ các nguồn như nhập khẩu, nhập nguyên vật liệu do thuê ngoài gia công chế biến. 20
2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền chủ yếu là xuất vật liệu cho kinh doanh. 20
IV. Kế toán kiểm kê,đánh giá lại nguyên vật liệu: 22
1.Kế toán nguyên liệu, vật liệu thừa, thiếu, kém phẩm chất khi kiểm kê: 22
2. Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu: 22
3. Cuối niên độ kế toán số chênh lệch giữa giá được đánh giá lại tăng hơn số giảm thì được xử lý theo quy định của chế độ tài chính kế toán hiện hành. 23
V.Kế toán lập dự phòng giảm giá nguyên liệu, vật liệu: 23
1. TK kế toán sử dụng: 23
2.Phương pháp hạch toán: 23
B.CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TM&PT THIỀU HIỀN 24
I. Khái quát công tác kế toán NVL tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền: 24
2. Đánh giá nguyên vật liệu: 24
2.1.Đánh giá NVL nhập kho: 25
2.2.Đánh giá NVL xuất kho: 25
II. Kế toán chi tiết NVL: 26
1.Kế toán chi tiết nhập kho NVL: 26
2.Kế toán chi tiết xuất kho NVL: 26
III.Kế toán tổng hợp nhập- xuất NVL: 27
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 87


Xem Thêm: Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH G.C.C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng & xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH G.C.C sẽ giúp ích cho bạn.