Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFCMỤC LỤC
CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 3
1.1. Giá trị doanh nghiệp. 3
1.1.1 Doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp. 3
1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp. 3
1.1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của giá trị doanh nghiệp. 4
1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. 4
1.1.2.1 Yếu tố môi trường. 4
1.1.2.2 Yếu tố nội tại DN 7
1.2. Xác định giá trị doanh nghiệp. 9
1.2.1 Khái niệm xác định giá trị doanh nghiệp: 9
1.2.2 Sự cần thiết của việc xác định giá trị doanh nghiệp. 10
1.2.3 Các phương pháp chung để xác định giá trị doanh nghiệp. 12
1.2.3.1 Phương pháp giá trị tài sản ròng. 12
1.2.3.2 Phương pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính tương lai 19
a. Phương pháp định giá chứng khoán. 19
b. Phương pháp hiện tại hoá lợi nhuận thuần. 25
c. Phương pháp hiện tại hoá dòng tiền thuần. 26
1.2.3.3 Phương pháp định lượng Goodwill 28
1.2.3.4 Phương pháp định giá dựa vào chỉ số PER. 33
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 36
1.3.1 Trình độ phát triển kinh tế của từng nước. 36
1.3.2 Mục đích định giá. 37
1.3.3 Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 38
2 Chương 2: 40
Thực trạng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC 40
2.1. Giới thiệu chung về Công ty kiểm toán AFC 40
2.1.1 Quá trình ra đời phát triển. 40
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh. 42
2.1.3 Chức năng hoạt động. 44
2.1.3.1 Dịch vụ kiểm toán: 45
2.1.3.2 Dịch vụ tư vấn thuế: 45
2.1.3.3 Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp. 45
2.1.3.4 Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. 46
2.1.3.5 Dịch vụ đào tạo và huần luyện. 46
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua. 47
2.2. Thực trạng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán AFC 48
2.2.1 Căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. 50
2.2.2 Giải trình cơ sở tính toán giá trị doanh nghiệp. 52
2.2.2.1 Tổng quan về công ty tài chính X 53
2.2.2.2 Phương pháp tài sản. 54
2.2.2.3 Phương pháp dòng tiền chiết khấu. 60
2.3. Đánh giá về các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán AFC 66
2.3.1 Kết quả đạt được. 66
2.3.2 Hạn chế. 67
2.3.2.1 Đối với phương pháp chiết khấu dòng tiền: 67
2.3.2.2 Đối với phương pháp tài sản. 71
2.3.2.3 Các hạn chế khác về mặt tổ chức thực hiện. 73
2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế. 75
2.3.3.1 Thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường. 75
2.3.3.2 Chất lượng nhân viên định giá doanh nghiệp chưa cao. 76
2.3.3.3 Thiếu quy định chuẩn của pháp luật 76
3 Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty kiểm toán AFC 77
3.1. Định hướng phát triển công ty và công tác định giá doanh nghiệp. 77
3.2. Giải pháp. 78
3.2.1 Hoàn thiện các phương pháp đã áp dụng. 79
3.2.1.1 Đối với phương pháp tài sản. 79
3.2.1.2 Đối với phương pháp chiết khấu dòng tiền. 79
3.2.2 Kết hợp các phương pháp định giá khác nhau. 96
3.2.3 Các giải pháp khác. 98
3.2.3.1 Sử dụng các nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp. 98
3.2.3.2 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho thị trường. 98
3.2.3.3 Mở rộng cơ hội tham gia định giá với các công ty nước ngoài 99
3.2.3.4 Nâng cao chất lượng nhân viên tư vấn định giá. 99
3.3. Kiến nghị 100
3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước: 100
3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính: 101
3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước: 103
3.3.4 Kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư. 103
4 KẾT LUẬN 105


LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, tốc độ tăng GDP luôn ở mức cao. Giai đoạn 2005-2010 theo dự báo, GDP sẽ dao động trong khoảng 8-8,5%. Theo xu hướng toàn cầu hoá, Việt Nam đã gia nhập WTO hứa hẹn một thời kỳ phát triển thịnh vượng.
Đây cũng là thời điểm bùng nổ của thị trường chứng khoán, một số lượng lớn công ty đã niêm yết hoặc có cổ phiếu giao dịch trên các sàn giao dịch, thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, nhu cầu cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, nhu cầu mua bán, sát nhập, nhu cầu định giá cổ phiếu đang tăng lên khiến nhu cầu định giá doanh nghiệp trở thành vấn đề vô cùng cần thiết. Trên thế giới đã hình thành rất nhiều phương pháp khác nhau để xác định giá trị doanh nghiệp. Nhưng trong điều kiện của Việt Nam hiện nay xác định giá trị doanh nghiệp như thế nào và các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được sử dụng vẫn còn rất nhiều điều phải bàn cãi.
Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán kiểm toán AFC, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là:
Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC”
Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp thực tế được sử dụng tại công ty kiểm toán AFC thông qua một trường hợp minh họa cụ thể, từ đó phân tích các thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp.
Luận văn tốt nghiệp của em sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp dựa trên những số liệu, tài liệu cụ thể được cung cấp trên công ty kết hợp với những kiến thức em học ở trường, kinh nghiệm thực tế khi thực tập tại công ty AFC và những nghiên cứu từ các nguồn thông tin khác.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận văn tốt nghiệp của em gồm các chương:
Chương 1_ Lý thuyết về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
Chương 2_Thực trạng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.
Chương 3_ Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đàm Văn Huệ và các anh chị trong công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC đã giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp của mình.


Xem Thêm: Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn tài chính K
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn tài chính K sẽ giúp ích cho bạn.