Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Cơ Khí May Gia LâmMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG 1:CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 4
1. Khái niệm và các đặc điểm vai trò của NVL- CCDC trong SXKD . 4
1.1. Khái niệm và các đặc điểm của NVL- CCDC . 4
1.2. Vai trò của NVL- CCDC trong SXKD . 4
2. Phân loại và đánh giá NVL- CCDC 4
2.1. Phân loại NVL- CCDC . 5
2.1.1. Phân loại NVL 5
2.1.2. Phân loại CCDC 5
2.2, Đánh giá NVL- CCDC . 6
2.2.1.Nguyên tắc đánh giá NVL- CCDC 6
2.2.2.Giá gốc NVL- CCDC Nhập - Xuấ . 6
3. Nhiệm vụ của kế toán NVL- CCDC 6
4. Thủ tục quản lý Nhập- Xuất- Tồn NVL- CCDC và các chứng từ kế toán có liên quan 7
4.1. Thủ tục nhập kho 7
4.2. Thủ tục xuất kho . 9
4.3. Các chứng từ kế toán có liên quan 9
5. Phương pháp kế toán chi tiết NVL- CCDC 10
5.1. Phương pháp ghi thẻ song song 10
5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 11
5.3. Phương pháp ghi sổ số dư 12
6. Kế toán tổng hợp NVL- CCDC` 14
6.1.Kế toán các nghiẹp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến NVL- CCDC . 16
6.1.1.Phương pháp hạch toán tăng NVL- CCDC 16
6.1.1.1. Kế toán tổng hợp nhập kho NVL- CCDC 16
6.1.2. Phương pháp kế toán giảm NVL- CCDC 20
6.1.2.1.Kế toán tổng hợp xuất kho 20
6.1.3. Kế toán xuất dùng CCDC 21
6.2. Kế toán TK NVL- CCDC theo PP kê khai định kỳ 26
6.2.1.Các tài khoản chủ yếu sử dụng . 26
6.2.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 27
6,.3.Kế toán dự phòng giảm giá các NVL- CCDC tồn kho 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL- CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MAY GIA LÂM . 31
1. Đặc điểm chung của công ty công ty . 31
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 31
1.2. Đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần cơ khí may Gia Lâm 31
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 32
1.4. Phương pháp tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần cơ khí may Gia Lâm 33
1.5. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty Cơ phần cơ khí may Gia Lâm 35
2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ NVL- CCDC tai Công ty Cổ phần cơ khí may Gia Lâm 37
2.1. Đặc điểm kế toán nghiệp vụ NVL- CCDC tại Công ty cơ phần cơ khí may Gia Lâm 38
2.1.1. Phân loại NVL . 38
2.1.2. Đánh giá NVL . 38
2.2. Hạch toán chi tiết NVL tại Công ty cổ phần cơ khí may Gia Lâm . 39
3. Kế toán tổng hợpNVL nhập- xuất kho NVL 52
3.1. Tài khoản kế toán sử dụng . 52
3.2. Kế toán tổng hợp các NVL – CCDC chủ yếu . 53
3.2.1. Kế toán tổng hợp các trường hợp nhập kho NVL- CCDC tại Công ty cổ phần cơ khí may Gia Lâm . 53
3.2.2. Kế toán tổng hợp các trường hợp xuất kho tại công ty Cổ phần cơ khí may Gia Lâm 58
4. Hạch toán kết quả kiểm kê NVL- CCDC tại Công ty Cổ phần cơ khí may Gia Lâm 74
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL- CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MAY GIA LÂM . 75
3.1. Đơn giá thực trạng công tác kếtoán tại Công ty . 70
3.1.1. Ưu điểm . 75
3.1.1.1.Về tổ chức hạch toán ban đầu 75
3.1.1.2. Về Tk sử dụng 75
3.1.1.3. Trình rự hạch toán . 75
3.1.1.4. Về công tác tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 75
3.1.2. Tồn tại 76
3.1.2.1.Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu 76
3.1.2.2. Tài khoản sử dụng 76
3.1.2.3. Trình tự hạch toán . 76
3.1.2.4. Về tổ chức hệ thống sổ sách 76
3.2. Sự cần thiế và yêu cầu hoàn thiện kế toán NVL –CCDC tại Công ty Cổ phần cơ khí may Gia Lâm . 76
3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán NVL- CCDC tại Công ty cổ phần cơ khí may Gia Lâm 76
3.2.2.Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán NVL- CCDC 77
3.3.Các giải pháp hoàn thiện kế toán NVL- CCDCtại công ty cổ phần cơ khí may Gia Lâm 78
KẾT LUẬN . 83LỜI NÓI ĐẦU


Chuyển sang nền cơ chế thị trường và thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, mối quan tâm hàng đầu của các DN Việt Nam hiện nay là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn KD với mục đích cuối cùng là bảo toàn lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì DN phải áp dụng nhiều biện pháp mà 1 trong những biện pháp quan trọng đối với các DN đó là SX SP ra phải có chất lượng cao, giá thành hạ, tức là chi phí bỏ ra phải tiết kiệm tới mức tối đa trên cơ sở hợp lý có kế hoạch.
Đối với một DNSX, vật tư chiếm tỉ trọng lớn và là nhân tố chính cấu tạo nên sản phẩm vì vậy mua, quản lý, và sử dụng NVL là vấn đề có ý nghĩa rất lớn góp phần vào việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà kế toán NVL- CCDC luôn được xác định là một trong những khâu quan trọng nhất của toàn bộ công tác kế toán trong DNSX. Để đạt được những yêu cầu cần có, DN cần phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình SX để làm thế nào giảm được chi phí SX và hạ giá thành SP. Về vấn đề đặt ra trước mắt DN là phải hạch toán đầy đủ, chính xác NVL- CCDC một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình SX vì quá trình SX của một DN sẽ không thể tiến hành được, cũng như NVL- CCDC cũng đóng vai trò cần thiết trong quá trình SX, vì nó là quá trình kết hợp với VL để tạo thành một thực thể hoàn chủnh của một sản phẩm.
Do đó việc hạch toán chính xác NVL- CCDC là một vấn đề quan trọng của việc hạch toán đầy đủ, một cách cẩn thận, về chi phí SX và giá thành SP, đồng thời góp phần làm giảm sự thất thoát và lãng phí vật tư.
Như vậy, nếu việc quản lý về NVL- CCDC được tiến hành một cách đầy đủ, chặt chẽ sẽ làm giảm chi phí về NVL- CCDC và lúc đó lợi nhuận sẽ tăng lên một cách chính đáng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực tập tại công ty, được tiếp xúc với công tác kế toán ở công ty, em thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán NVL- CCDC trong SX KD. Em muốn hiểu rõ hơn nữa về phần kế toán này, và em đã chọn lựa đề tài “ Kế toán NVL- CCDC “ tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn củng cố được phần lý thuyết đã học và nghiên cứu để xử lý thành thạo các tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động KD, đồng thời nắm vững và tuân thủ chế độ tài chính kế toán hiện hành. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề của em được chia làm ba phần chính:
Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán NVL- CCDC.
Chương 2: Thực tế công tác kế toán NVL- CCDC tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm.
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán NVL- CCDC tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm.
Qua quá trình thực tập tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí May Gia Lâm được sự giúp đỡ của, chỉ đạo tận tình của các cô, các chú, các anh trong phòng Tổ Chức Kế Toán đã giúp đỡ em và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Do sự hiểu biết còn hạn chế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những sai sót em mong nhận được ý kiến đóng góp của cô chú, anh chị và các thầy cô giáo.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Phạm Thị Ngân và các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính Kế toán đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua để em hoàn thành chuyên đề của mình.


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Cơ Khí May Gia Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Cơ Khí May Gia Lâm sẽ giúp ích cho bạn.