Nghiệp vụ kế toán tại Công ty Cổ phần Bắc LongLỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế của Đất nước ta trong những năm qua đã co những thay đối và chuyển biến mạnh mẽ . Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ,vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Chính sư đổi mới này đã giúp cho các Doanh nghiệp trong nước phát huy được sức sáng tạo và có đủ khả năng canh tranh với nền kinh tế thế giới đưa nền kinh tế nước ta ngày một phát triển.
Muốn thực hiện được điều đó thì vấn đề mà mỗi Doanh nghiệp đề ra là làm thế nào để Doanh nghiệp của mình có thể duy trì và đứng vững trên thị trường tạo được lòng tin cũng như xây dựng cho mình một thương hiệu vững vàng đủ sức để cạnh tranh. Để làm tốt được điều này Doanh nghiệp cần làm tốt công tác kế toán . Đây là một khâu quan trọng giúp cho nhà quản lí có thể quản lí tài chính một cách chặt chẽ để từ đó đưa ra được những quyết định đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Kế toán là một hệ thống thông tin thực hiện việc phản ánh và giám đốc mọi diễn biến của quá trình hoạt động thực tế liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính của một tổ chức cụ thể thông qua các phương pháp nghiệp vụ.
Mặt khác Kế toán còn được hiểu như là một công việc tính toán và ghi chép bằng con số mọi hiên tượng kinh tế phát sinh trong Doanh nghiệp để từ đó cung cấp một cách toàn diện khoa học và chính xác về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.


Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Bắc Long được sự giúp đỡ tận tình của các phòng ban có liên quan em đã hoàn thành xong báo cáo thực tập nghiệp vụ kế toán của mình . Do trình độ còn hạn chế nên trong báo cáo của mình em không tránh khỏi những sai sót ,em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô. Em xin trân thành cảm ơn cô.MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1
Đặc điểm hoạt động của đơn vị 2
PHẦN I - CÔNG VIỆC HẠCH TOÁN 5
I Quá trình hạch toán chủ yếu 5
II Phương pháp kế toán trong quá trình sản xuất 12
III Kế toán tiêu thụ sản phẩm 25
IV Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 29
V Hạch toán chi phí hoạt động tài chính 33
VI Kế toán xác định kết quả 37
PHẦN II- KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC 40
I Phương thức kế toán vốn bằng tiền 40
II Kế toán thanh toán với ngân sách Nhà nước 47
PhẦN III - BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ
CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
56
I Lập báo cáo tài chính 56
II Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp 65
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ - KẾT LUẬN 68


Xem Thêm: Nghiệp vụ Kế toán tại Công ty Cổ phần Bắc Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ Kế toán tại Công ty Cổ phần Bắc Long sẽ giúp ích cho bạn.