Công tác kế toán lao động tiền lương & bảo hiểm tại Công ty TNHH thương mại & Đầu tư T&NLỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt theo cơ chế thị trường. Để tồn tại và phát triển thì mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện sống còn của mỗi doanh nghiệp là sắp xếp nhân công một cách hợp lý để đạt tới lợi nhuận cao.
Trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt tới mục tiêu kinh doanh và sản xuất có hiệu quả thì vấn đề mà tất cả các doanh nghiệp quan tâm đó là sử dụng lao động cho hợp lý và khoa học. Nếu biết sử dụng sức lao động thì sẽ tiết kiệm được chi phí về lao động sống góp phần phấn đấu trong chiến lược giảm giá thành, hạ thấp chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống vật chất cho bản thân người lao động cùng gia đình họ góp phần ổn định xã hội.
Vì những lý do trên. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một vấn đề không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng góp phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp điều hành sản xuất kinh doanh của mình đi sâu vào nền kinh tế thị trường một cách vững vàng.
Công ty Thương mại và đầu tư T &N là một công ty trách nhiệm hữu hạn . Công ty có nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh do đó công tác hạch toán tiền lương và quản lý sử dụng quỹ lương là những vấn đề được Công ty đặc biệt quan tâm. Công tác này được tổ chức tốt sẽ giúp cho Công ty có cái nhìn đúng đắn trong việc tập hợp chi phí và vạch ra được hướng đi đúng đắn trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Là một sinh viên chuyên ngành tài chính kế toán sắp ra trường. Nhận thức được những vấn đề thiết thực trên. Em đã chọn chuyên đề “Kế toán tiền lương” bởi em thấy kế toán tiền lương có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty.
Được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo cùng các cô các chú, các anh, chị phòng kế toán và được sự giúp đỡ của các phòng ban trong Công ty, em đã đi sâu vào chuyên đề: Kế toán tiền lương
Nội dung chuyên đề của em bao gồm 3 phần:
Phần I: Giới thiệu tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
Phần II: Nội dung chi tiết của công tác kế toán “Lao động tiền lương ”.
Phần III: Nhận xét - Đánh giá chung - Kết luận.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY 3
I- TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T &N 3
1- Quá trình hoạt động, hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 3
2- Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 5
3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 5
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán của Công ty TNHH thương mại và đầu tư T &N 8
PHẦN II: NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 11
I- CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, QUỸ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 11
II. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY. 14
1.1. Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 14
1.2. Hình thức trả lương. 15
1.3. Xác định đơn giá tiền lương tại Công ty: 16
1.4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương. 17
1/ Phiếu nghỉ hưởng BHXH: 18
2. Thực tế công tác kế toán tiền lương. 19
3. Thực tế kế toán. 24
Năm 2007. 24
PHẦN III: NHẬN XÉT CHUNG - ĐÁNH GIÁ CHUNG – KẾT LUẬN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T & N 28
I . NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 28
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY: 28
1. Ưu điểm: 28
2. Nhược điểm: 29
3. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T & N: 30
KẾT LUẬN 33


Xem Thêm: Công tác Kế toán lao động tiền lương & bảo hiểm tại Công ty TNHH thương mại & Đầu tư T&N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác Kế toán lao động tiền lương & bảo hiểm tại Công ty TNHH thương mại & Đầu tư T&N sẽ giúp ích cho bạn.