Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp & sản xuất thiết bị công nghiệpMục lục
Phần 1
Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật cua công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp .06
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .06
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt đông sản xuất kinh doanh tai công ty .09
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty .10
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .12
1.5. Đăc điểm tổ chức công tác kế toán toán tại công ty 14
1.5.1 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 14
1.5.2 Hệ thống chứng từ kế toán 14
1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán .17
1.5.4 Hệ thống sổ kế toán 17
1.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán 19
Phần 2:
Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp 20
2.1.Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 20
2.2.Kế toán chi phí sản xuất tại công ty .21
2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 32
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .43
2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 52
2.3 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 54
2.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang .54
2.3.2 Tính giá thành phẩm xây lắp .55
Phần 3:
Hoàn thiện kế toán CPSX và tinh giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp .60
3.1 Đánh giá kế toán CPSXvà tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 60
3.1.1 Những ưu điểm 60
3.1.2 Những tồn tại .63
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toánCPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty .65

Danh mục các từ viết tắt
số tt chữ viết tắt diễn giải
1 CBCNV Cán bộ công nhân viên
2 CBKHKT Cán bộ khoa học kỹ thuật
3 SXKD Sản xuất kinh doanh
4 TSCĐ Tài sản cố định
5 CCDC Công cụ dụng cụ
6 BHXH Bảo hiểm xã hội
7 BHYT Bảo hiểm y tế
8 KPCĐ Kinh phí công đoàn
9 CNSX Công nhân sản xuất
10 CTQN Công trình quảng ninh
11 CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
12 CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp
13 CPSXC Chi phí sản xuất chung


Danh mục sơ đồ

số tt sơ đồ tên sơ đồ trang
1 sơ đồ 1.1 Quy trình sxkd của công ty 10
2 sơ đồ 1.2 mô hình tổ chức quản lý cua công ty 11
3 sơ đồ 1.3 sơ đồ bộ máy phòng kế toán công ty 13
4 sơ đồ 1.4 sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán của công ty 19
Danh mục bảng biểu
số tt Bảng biểu Tên bảng biểu trang
1 Biểu 1.1 Các công trình chủ yếu công ty dã thi công 07
2 Biểu 1.2 Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu sxkd 08
3 Biểu 1.3 Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu tài chính 09
4 Biểu 1.4 Danh mục chứng từ công ty sử dụng 15
5 Biểu 1.5 Danh mục mẫu sổ kế toán công ty áp dụng 17
6 Biểu 2.1 Phiếu xuất kho 23
7 Biểu 2.2 Bảng tổng hợp nhập xuất tồn 24
8 Biểu 2.3 Nhật ký chung 29
9 Biểu 2.4 Sổ chi tiết tài khoản 621 30
10 Biểu 2.5 Sổ cái tài khoản 621 31
11 Biểu 2.6 Bảng tổng hợp l­ơng CN trực tiếp thi công 39
12 Biểu 2.7 Bảng phân bổ tiền l­ơng và BHXH 40
13 Biểu 2.8 Sổ chi tiết tài khoản 622 41
14 Biểu 2.9 Sổ cái tài khoản 622 42
15 Biểu 2.10 Bảng phân bổ khấu hao 45
16 Biểu 2.11 Bảng tổng hợp CPSXC 49
17 Biểu 2.12 Sổ chi tiết tài khoản 627 50
18 Biểu 2.13 Sổ cái tài khoản 627 51
19 Biểu 2.14 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 53
20 Biểu 2.15 Bảng kê chi phí dở dang cuối quý IV/ 2007 55
21 Biểu 2.16 Bổ chi tiết tài khoản 154 57
22 Biểu 2.17 Thẻ tính giá thành sản phẩm xây lắp 58
23 Biểu 2.18 Sổ cái tài khoản 154 59Lời mở đầu
Trong thời đại phát triển đi lên của nước ta hiện nay nền kinh tế có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt có sự đóng góp không nhỏ vào tổng thu nhập quốc dân của đất nước. Để có được thành quả đó là do có sự quản lý đúng đắn của nhà nước, mở cửa và hội nhập với thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế ngày càng cao thì nghành kế toán cũng càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Vì trong kinh tế, kế toán là một nghành rất quan trọng, bất kỳ một doanh nghiệp nào dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, dù là doanh nghiệp to hay nhỏ cũng phải có kế toán bởi vì kế toán cung cấp những thông tin quan trọng cho nhiều đối tượng như: các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan thuế của nhà nước vv.
Trong thời gian học tập tại trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và thực tập tại công ty Xây Lắp Và Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp được sự giảng dạy và hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong trường em đã trang bị cho em phần nào về kiên thức kế toán cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp và sự hướng dẫn thường xuyên của thầy giáo Trần Văn Thuận em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập kế toán chuyên đề của em để làm cơ sở cho em tốt nghiệp khoá học và tích luỹ kinh nghiệm kế toán sau này.
Em xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo trong trường đại học Kinh Tế Quốc Dân và các anh chị trong phòng kế toán của Công ty Xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua.


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp & sản xuất thiết bị c
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp & sản xuất thiết bị c sẽ giúp ích cho bạn.