Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng LongMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương 1. 6
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 6
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 6
1.1.1. Các giai đoạn phát triển. 6
1.1.2. Các chỉ tiêu tài chính của công ty. 7
1.2 Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 10
1.2.1. Chức năng. 10
1.2.2. Nhiệm vụ. 11
1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long. 11
1.3. Đặc điểm tổ chức KD của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 15
1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 17
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 17
1.4.2. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp. 20
ChươNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 23
2.1. Đặc điểm chi phí, doanh thu tại công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long 23
2.2. Kế toán chi phí 24
2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 24
2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng. 34
2.1.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 37
2.1.4. Kế toán chi phí và doanh thu tài chính. 40
2.2. Kế toán doanh thu. 44
2.3. Các khoản giảm trừ doanh. 50
2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty. 50
Chương 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 54
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long. 54
3.1.1. Những ưu điểm 54
3.1.2. Những tồn tại và hạn chế. 57
3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật công nghiệp Thăng Long. 61
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toán. 61
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản. 61
3.2.3. Các kiến nghị khác. 62
KẾT LUẬN 65


DANH MỤC BẢNG, BIỂU MẪU, SƠ ĐỒ

Bảng, biểu mẫu, sơ đồ Tên bảng, biểu mẫu, sơ đồ Trang
Bảng 1 Các chỉ tiêu tài chính 5
Bảng 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 50
Sơ đồ 1 Tổ chức bộ máy quản lý công ty 10
Sơ đồ 2 Quy trình tiêu thụ TB và VL hàn cắt KL 12
Sơ đồ 3 Quy trình tiêu thụ thiết bị y tế 13
Sơ đồ 4 Tổ chức bộ máy kế toán 15
Sơ đồ 5 Trình tự hạch toán 19
Mẫu 2.1 Hợp đồng kinh tế 24
Mẫu 2.2 Phiếu xuất kho 26
Mẫu 2.3 Bảng tổng hợp Nhập-xuất-tồn 27
Mẫu 2.4 Nhật ký chung 28
Mẫu 2.5 Sổ chi tiết tài khoản 632 29
Mẫu 2.6 Sổ cái tài khoản 632 30
Mẫu 2.7 Sổ cái tài khoản 641 33
Mẫu 2.8 Sổ cái tài khoản 642 36
Mẫu 2.9 Sổ cái tài khoản 635 38
Mẫu 2.10 Sổ cái tài khoản 515 40
Mẫu 2.11 Hóa đơn giá trị gia tăng 43
Mẫu 2.12 Bảng kê hóa đơn bán hàng 44
Mẫu 2.13 Sổ chi tiết bán hàng 45
Mẫu 2.14 Sổ cái tài khoản 511 46
Mẫu 2.15 Sổ cái tài khoản 911 49

LỜI MỞ ĐẦUTrước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng quý báu và đồng thời cũng tạo nhiều thử thách lớn. Do đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.
Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao, các doanh nghiệp còn phải biết nắm bắt những thông tin, số liệu cần thiết, chính xác từ bộ phận kế toán để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, có thể công khai tài chính thu hút nhà đầu tư, tham gia vào các thị trường tài chính.
Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, lại là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long càng phải cố gắng nhiều, phải thể hiện được vị trí của mình trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Qua hơn 7 năm hoạt động, công ty đã từng bước khẳng định mình trên thương trường, giữ vững được vị thế của mình trên thị trường và việc đẩy mạnh công tác kế toán chi phí, tiêu thụ cũng như xác định đúng kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa rất thiết thực. Điều đó không những sẽ giúp cho nhà quản lý đưa ra những phương thức tiêu thụ hàng hóa hữu hiệu, bảo toàn vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao nhất mà còn giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường cạnh tranh.
Với nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại công ty, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau:
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long”.
Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh (kết quả tiêu thụ) theo hình thức Nhật ký chung tại công ty. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kế toán này để công ty có thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quá trình tiêu thụ hàng hóa và phản ánh chính xác, kịp thời kết quả tiêu thụ giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long.
Chương 2: Thực trạng về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp Thăng Long.


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Kỹ thuật Công nghiệp T sẽ giúp ích cho bạn.