Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm LỜI NÓI ĐẦU
š v ›
Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra cho doanh nghiệp nước ta những cơ hội hấp dẫn cũng như những thách thức mới. Bên cạnh sự dễ dàng hơn trong lưu thông hàng hoá, tìm bạn hàng tiềm năng ở các nước khu vực và trên thế giới thì các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với sự khó khăn hơn trong vòng quay cạnh tranh giành giật thị trường. Các mặt hàng bánh kẹo Việt Nam dù vốn có lợi thế về nguồn lao động dồi dào, nguyên liệu phong phú cũng không tránh khỏi vòng quay khắc nghiệt này. Chính vì vậy chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm với giá cả hấp dẫn người tiêu dùng luôn được các doanh nghiệp ưu tiên hàng đầu bởi đây là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm,tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng sức mạnh trên thị trường kể cả trong nước và ngoài nước. Điều đó đặt ra cho doanh nghiệp yêu cầu quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có được các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là yêu cầu thiết yếu, mang tính thời sự được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm chú ý.
Công ty cổ phần bánh kẹo Cao Cấp Hữu Nghị là công ty con của công ty Thực phẩm Miền Bắc được giao nhiệm vụ sản xuất các loại sản phẩm mà Cty TP Miền Bắc quy định.
Công ty Cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị là Cty sản xuất bánh kẹo với nhiều mẫu mã chủng loại. Mỗi dòng sản phẩm của Cty được một phân xưởng chuyên trách nên sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Tuy nhiên, để hội nhập với xu thế cạnh tranh tất yếu, Cty cũng phải có những biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Qua thời gian thực tập tại Cty Cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ phòng kế toán cùng kiến thức đã được trang bị tại nhà trường và sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn thực tập:Nguyễn kim Quý, em đã hoàn thành báo cáo” Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, bố cục của chuyên đề gồm 3 phần chính:

Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị.

Lời nói đầu 3
phần 1 Lý luận chung về kế toán 5
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 5
trong doanh nghiệp sản xuất. 5
1. Chi phí sản xuất: 5
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 5
1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 5
1.2.1: Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. 5
1.2.2: Phân loại chi phí sản xuất theo quan hệ với khối lượng sản phẩm. 6
1.2.3: Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hẹ với đối tượng chịu chi phí. 6
1.2.4: Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
1.2.5: Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng, mục đích của chi phí. 7
1.3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất. 8
1.4. Phương pháp kế toán các khoản mục chi phí sản xuất. 8
1.4.1. Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp. 8
1.4.1.1. Tài khoản sử dụng 9
1.4.1.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 9
Kết chuyển vật tư, hàng hoá tồn cuối kỳ 12
Chú thích: (**): ở đơn vị áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 12
1.4.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp. 12
1.4.2.1. Tài khoản sử dụng 12
1.4.2.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 13
1.4.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 14
1.4.3.1. Tài khoản sử dụng : 15
1.4.3.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 15
1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp và đánh giá sản phẩm dở dang. 18
1.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.5.1.1. Tài khoản sử dụng 19
1.5.1.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 20
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang. 23
1.5.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 23
1.5.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang( SPDD) theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 24
1.5.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức: 25
1.5.2.4. Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm dịch vụ đã hoàn thành. 25
2. Giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất. 26
2.1. Khái niệm về giá thành. 26
2.2. Phân loại đánh giá. 27
2.2.1. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí. 27
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 28
2.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp). 28
2.3.2. Phương pháp tính gía thành theo hệ số. 29
2.3.3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ: 29
2.3.4. Phương pháp tính giá thành phân bước. 30
3 . Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 30
3.1. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 30
3.2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 32
3.3. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 32
4.Tổ chức hệ thống sổ kế toán trong các doanh nghiệp 33
4.1.Hình thức sổ kế toán Nhật ký sổ cái 33
4.2.Hình thức ghi sổ Nhật ký chung 34
4.3.Hình thức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ 35
4.4.Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 37
4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 38
Phần 2: Thực tế tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Cty Cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị 40
1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần bánh kẹo 40
cao cấp Hữu Nghị. 40
1.1. Lịch sử phát triển của Công ty cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị. 40
1.1.1. Qúa trình hình thành: 40
1.1.2. Quá trình phát triển: 40
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất: 42
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 42
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 46
1.4.1. Chức trách nhiệm vụ của từng bộ phận 46
1.4.1.1. Trưởng phòng kế toán: 46
1.3.2.3. Kế toán tiền mặt: 47
1.3.2.4. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 47
1.3.2.5. Kế toán tài sản cố định(TSCĐ). 48
1.3.2.6. Kế toán tiền lương, chi phí và tính giá thành sản phẩm. 48
1.3.2.7. Kế toán công nợ phải trả. 48
1.3.2.8. Kế toán tiêu thụ, công nợ phải thu. 48
1.3.2.9. Thủ quỹ. 48
1.4. Đặc điểm kế toán của Cty cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị. 49
1.4.1. Hình thức kế toán. 49
2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo Cao Cấp Hữu Nghị. 52
2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí của công ty. 52
2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất của công ty. 52
2.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí của công ty. 53
2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 53
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 53
2.2.2. Đối tượng tính giá thành 54
2.3. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí của công ty. 54
2.3.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 54
2.3.1.1. Nội dung: 54
2.3.1.2. Phương pháp tập hợp: 55
2.3.1.3. Qúa trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55
2.3.2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp. 58
2.3.2.1. Nội dung. 58
2.3.2.2. Phương pháp tập hợp 58
2.3.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 60
2.3.3.1. Chi phí nhân viên phân xưởng 60
2.3.3.2. Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất. 61
2.3.3.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất 62
2.3.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 64
2.3.3.5. Chi phí khác 65
2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn Cty. 68
2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở. 69
2.5. Kế toán tính giá thành ở Cty Cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị. 70
2.5.1. Nội dung: 70
Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 73
1-Nhận xét đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm ở 73
1.1. Những thành tích đã đạt được 73
1.2. Những tồn tại cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Cty. 75
2. Một số kiến nghị đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị. 76
2.1. Về việc áp dụng mạng nội bộ và phần mềm kế toán. 76
2.2. Về việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung 76
Kết luận 79


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành ở Công ty Cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành ở Công ty Cổ phần bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị sẽ giúp ích cho bạn.