Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành LongLỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần đang trên đà phát triển hoà nhập với nền kinh tế mới. Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển thì phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn, trong đó tài sản cố định (TSCĐ) có vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu được đối với bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức kinh tế nào dù lớn hay nhỏ.
Nếu coi tài sản lưu động là mạch máu và nguyên vật liệu là một phần của mạch máu đó thì tài sản cố định chính là xương cốt của doanh nghiệp. Việc luân chuyển tài sản cố định có thể làm ngưng trệ cả một hệ thống hoạt động.
Để có thể đứng vững trên thị trường ngày càng biến động như hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp cần có một chiến lược cạnh tranh hoàn hảo. Trong đó hạ giá thành luôn là vấn đề tiên quyết. Để làm được điều đó thì việc đầu tiên là phải bảo toàn, phát triển và sử dụng có hiệu quả TSCĐ hiện có. Vì vậy các doanh nghiệp phải có chế độ quản lý thích đáng, toàn diện đối với TSCĐ từ tình hình tăng giảm cả về số lượng và giá trị đến tình hình sử dụng, hao mòn và sửa chữa TSCĐ, phải sử dụng hợp lý, đầy đủ, phát huy hết công suất của TSCĐ thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất trang bị và đổi mới công nghệ từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển từng bước cải thiện đời sống cho người lao động.
Công ty TNHH 1 thành viên công nghiệp Tàu thủy Thành Long là một đơn vị sản xuất, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong vốn cố định. Trong thời gian thực tập tại đây em nhận thấy hạch toán TSCĐ là bộ phận có liên quan và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận. Do đó, em quyết định đi sâu vào đề tài: "Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long". Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của Thầy giáo Chủ nhiệm Lương Văn Hải cùng sự chỉ bảo cặn kẽ của các cô chú ở Phòng Tài chính Kế toán và nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành được báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 2
1.1. Khái niệm. 2
1.2. Đặc điểm 2
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 2
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 4
1.2.3. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty. 4
1.2.4. Trình tự ghi sổ kế toán. 6
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ THÀNH LONG 7
I. Kế toán chi tiết và tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH một thành viên công nghiệp Tàu thuỷ Thành Long. 7
1.1 Phân loại TSCĐ hữu hình. 7
1.1.1. Phân loại theo hình thái biểu hiện TSCĐ hữu hình: 7
1.1.2. Phân loại theo nguồn hình thành: 8
1.1.3. Phân loại theo tình hình sử dụng. 8
1.2. Đánh giá TSCĐ hữu hình: 9
1.2.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá: 9
1.2. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ hữu hình. 10
1.3. Chứng từ và thủ tục kế toán ban đầu. 13
1.3.1. Chứng từ và thủ tục tăng kế toán TSCĐ hữu hình. 13
1.3.2.Chứng từ và thủ tục giảm kế toán TSCĐ hữu hình. 17
2.3. Kế toán biến động giảm TSCĐ hữu hình. 24
II. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 25
2.1. Tài khoản kế toán sử dụng: 25
2.2 . Kế toán biến động tăng TSCĐHH: 26
2.4. Kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình. 34
2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐHH 37
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH 1 TV CNTT THÀNH LONG 46
I. Những nhận xét khái quát về kế toán TSCĐ ở Công ty TNHH 1 thành viên Công nghiệp Tàu thuỷ Thành Long. 46
1. Những ưu điểm nổi bật trong công tác kế toán tại Công ty. 46
2. Một số tồn tại trong tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty. 47
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán và tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 48


Xem Thêm: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH 1 thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH 1 thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long sẽ giúp ích cho bạn.