Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại siêu thị Hapro FoodLỜI MỞ ĐẦU
Mỗi một doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các nhân tố đó bao gồm cả nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? và sản xuất như thế nào? là nhiệm vụ kinh doanh cơ bản và là những câu hỏi doanh nghiệp phải trả lời được trước khi tiến hành sản xuất.
Đối với các doanh nghiệp thương mại cũng vậy. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả lời được các câu hỏi: mua cái gì? bán cái gì? bán cho ai?. Trong đó lưu chuyển hàng hoá là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của DNTM bao gồm các quá trình : bán hàng - dự trữ - mua hàng, nhập hàng. Đối với doanh nghiệp phải chú trọng hơn tới quá trình này.
Trong thời kỳ bao cấp, lưu thông hàng hoá chỉ là hình thức, các doanh nghiệp thương mại thực chất chỉ là những "Tổng kho cấp phát" của Nhà Nước, hoàn toàn thụ động với sản xuất và tiêu dùng. Trong cơ chế thị trường, các DNTM được khuyến khích hoạt động và phát triển, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước. Các doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ trong hoạt động kinh doanh của mình. Quá trình mua, nhập hàng dự trữ , bán hàng như thế nào là do doanh nghiệp quyết định. Bất cứ doanh nghiệp đó thuộc thành phần kinh tế nào - cốt sao đạt được hiệu quả cao nhất. Vì vậy tổ chức quản lý và thực hiện tốt quá trình lưu thông hàng hoá là một vấn đề hết quan trọng đối với các doanh nghiệp. Mua, nhập hàng là bước khởi đầu đảm bảo cho doanh nghiệp có hàng hoá để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lưu thông. Quá trình mua hàng được đánh giá là tốt khi quá trình đó đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, giá trị mà vẫn đảm bảo tiết kiệm trong tất cả các khâu: thu mua - dự trữ - tiêu thụ.
Mặt khác, để thực hiện tốt quá trình mua, nhập hàng hoá thì tài chính là một vấn đề quan trọng. Doanh nghiệp không thể mua hàng nếu không có khả năng thanh toán cho người bán. Vì thế cần thiết phải gắn liền công tác kế toán mua hàng với phân tích tình hình thanh toán với người bán của doanh nghiệp để hoạt động thu mua hàng hóa đạt hiệu quả cao hơn.
Trong quá trình thực tập tại phòng kế toán của công ty siêu thị Hà Nội - Siêu thị Hapro Food, em được biết công tác kế toán nói chung, kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng với người cung cấp nói riêng của công ty đã tương đối tốt, đáp ứng được yêu cầu quản lý hàng hoá trong công ty ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên nếu hoàn thiện thêm thì công tác kế toán mua hàng sẽ phát huy hơn nữa vai trò quản lý của mình. Do đó sau khi đi vào tìm hiểu công tác kế toán mua hàng của siêu thị Hapro Food nhận thấy những mặt mạnh, những mặt chưa hoàn thiện, em đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng tại siêu thị Hapro Food" làm đề tài cho chuyên đề của mình.
Tuy nhiên, do khả năng và thời gian có hạn nên chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo cũng như các bác , các cô, các anh chị trong phòng kế toán của công ty.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS HOÀNG MINH ĐƯỜNG, các bác, các cô, các chị trong phòng kế toán của siêu thị Hapro Food trực thuộc tổng công ty siêu thị Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Bố cục của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng trong các doanh nghiệp Thương Mại.
Chương 2: Thực trạng của nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại siêu thị Hapro Food Hà Nội.
Chương 3: Phương hướng và biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán với người mua và người bán tại siêu thị Hapro Food.

Kết luậnHàng hoá có vị trí rất quan trọng trong các doanh nghiệp thương mại với lượng vốn dự trữ hàng hoá chiếm khoảng 80-90% trong tổng vốn lưu động của doanh nghiệp. Muốn kinh doanh được thì các doanh nghiệp thương mại phải có hàng hoá mà trước hết là thực hiện tốt qúa trình thu mua đầu vào. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán mua hàng một cách đúng đắn là điều cần thiết để quản lý tốt quá trình này và góp phần quyết định đến công tác kế toán. Tổ chức kế toán mua hàng gắn liền tình hình thanh toán với người bán sẽ đưa lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động thu mua hàng hoá.
Là một sinh viên chuyên ngành QTKD thương mại, qua thời gian thực tập nghiệp vụ tại phòng kế toán của siêu thị Hapro Food trực thuộc tổng công ty siêu thị Hà Nội, em nhận thấy công tác kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng của siêu thị có những điểm mạnh cũng nhưng cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Vì vậy em đã chọn đề tài này để làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu và hiểu biết có hạn vì là một sinh viên thuộc chuyên nghành QTKD thương mại, trong chuyên đề này em mới chỉ đi vào nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của công tác mua hàng và thanh toán tiền hàng nói chung, thực trạng tại siêu thị Hapro Food nói riêng. Từ cơ sở lý luận góp phần làm sáng tỏ hơn những tồn tại trong công tác kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng ở siêu thị.
Một lần nữa en xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Hoàng Minh Đường, cùng toàn thể các cô, các bác trong phòng kế toán của siêu thị Hapro Food – 151 Lương Đình Của- Đống Đa- Hà Nội đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đề tài này.


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán nghiệp vụ mua hàng & thanh toán tiền hàng tại siêu thị Hapro Food
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán nghiệp vụ mua hàng & thanh toán tiền hàng tại siêu thị Hapro Food sẽ giúp ích cho bạn.