Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Nam GiangLỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã tiến hành chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị tr­ường có sự điều tiết của nhà nư­ớc, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi cung cách làm việc. Cơ chế thị tr­ường mở khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm cho ngư­ời lao động
Cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nư­ớc, nền kinh tế nư­ớc ta đang từng bư­ớc hội nhập với kinh tế các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, khi chuyển sang cơ chế thị trư­ờng với tính năng động đã tạo ra môi trư­ờng cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất. Đối mặt với những khó khăn trên, thành công hay thất bại của các chủ thể tham gia vào thị trường phụ thuộc vào khả năng thích ứng nhanh chóng, nhạy bén trong tất cả các lĩnh vực nh­ư tổ chức, quản lý, sử dụng các nguồn lực để tạo ra hiệu quả sản xuất cao nhất. Các doanh nghiệp phải tìm ra con đ­ường đi cho riêng mình, phải vư­ơn lên từ chính nội lực của bản thân. Doanh nghiệp hoạt động trong hành lang pháp lý của nhà n­ước, bên cạnh việc tuân thủ pháp luật thì doanh nghiệp cần tạo ra lợi nhuận cao nhất bằng cách giảm chi phí sản xuất. Có làm đ­ược như­ vậy thì doanh nghiệp mới có thể ổn định, phát triển, có tích luỹ tái mở rộng sản xuất đồng thời khẳng định đ­ược vị trí của mình trên thị trư­ờng.
Hoạt động sản xuất kinh doanh đ­ược tiến hành cần có 3 yếu tố sau: tư­ liệu lao động, đối tư­ợng lao động, sức lao động. Nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động, là cơ sở chủ yếu hình thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản phẩm, quản lý tốt tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Như­ vậy, quản lý sử dụng nguyên vật liệu là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp đạt đ­ược mục tiêu của mình.
Xuất phát từ nhận thức trên, sau khi tiếp xúc với thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH giầy Nam Giang, với sự hướng dẫn tận tình của GS.TS Đặng Thị Loan, cùng các anh chị trong phòng Kế toán – tài vụ của công ty, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Nam Giang.
Kết cấu của chuyên đề gồm 2 chương như sau:
Chương 1: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Nam Giang.
Chương 2: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Nam Giang.


LỜI NểI ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: 3
1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GIẦY NAM GIANG. 3
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 3
1.1.2. Chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh. 4
1.1.3 Tổ chức bộ mỏy quản lý Công ty. 5
1.1.4 Thực tế công tác kế toán của Công ty TNHH giầy Nam Giang. 6
1.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: 6
1.1.4.2 Thực tế vận dụng chế độ kế toỏn tại Cụng ty. 7
a. Cỏc chớnh sỏch kế toỏn: 7
b. Tổ chức hạch toỏn ban đầu 8
c. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toỏn. 9
d. Tổ chức hệ thống sổ kế toỏn. 16
e. Tổ chức hệ thống bỏo cỏo kế toỏn. 17
1.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH GIẦY NAM GIANG. 19
1.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty: 19
a. Đặc điểm nguyên vật liệu: 19
b. Phân loại nguyên vật liệu: 21
d. Tính giá nguyên vật liệu: 22
1.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty: 25
1.2.2.1 Thủ tục chứng từ nhập, xuất nguyên vật liệu: 25
1.2.2.2 Hệ thống sổ chi tiết nguyên vật liệu. 31
1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: 34
1.2.3.1 Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu: 34
1.2.3.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu: 38
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH GIẦY NAM GIANG. 41
2.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH GIẦY NAM GIANG. 41
2.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY VẢI TRỰC THUỘC CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI: 43
2.2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: 43
2.2.2 Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm nguyên vật liệu: 44
NVL phụ 46
2.2.3. Hoàn thiện việc xây dựng định mức tiêu hao: 46
2.2.4 Hoàn thiện công tác hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: 47
a. Hoàn thiện hạch toán hàng mua đang đi đường: 47
b. Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu: 49
2.2.5 Hoàn thiện việc ghi sổ kế toán: 51
2.2.6 Hoàn thiện việc tăng cường quản lý, sử dụng nguyên vật liệu: 52
2.2.6.1 Tăng cường quản lý định mức tiên dùng nguyên vật liệu: 52
2.2.6.2 Tăng cường công tác cung cấp nguyên vật liệu: 52
2.2.7 Hoàn thiện việc bảo quản, hạch toán nguyên vật liệu tại kho: 53
2.2.8 Hoàn thiện công tác kế toán nói chung: 53
KẾT LUẬN . 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Nam Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH giầy Nam Giang sẽ giúp ích cho bạn.