Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm


Lời mở đầu

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cũng như bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác đều có mục đích tập hợp các phương tiện và con người để tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp mình và cho xã hội. Chế độ quản lý kinh tế tài chính đáp ứng được những yêu cầu quản lý ở tầm vĩ mô và vi mô, do đó hạch toán hạch toán kế toán giữ vai trò hết sức quan trọng trong quản lý kinh doanh, nó là công cụ hiệu lực nhất để tiến hành quản lý các hoạt động, tính toán và kiểm tra việc sử dụng tài sản vật tư tiền vốn nhằm giữ thế chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.
Những năm qua cùng với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đang thực hiện mở cửa để từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có nhiều thời cơ cũng như thách thức mới. Do vậy, để tận dụng được những thuận lợi và vượt qua được những khó khăn của nền kinh tế thị trường thì buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải giải quyết tốt tất cả các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Muốn vậy, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của mình, đó là điều kiện sống còn của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp, được trang bị kiến thức lý luận ở trường và được tiếp xúc thực tế công tác kế toán tại Công ty, dưới sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, của các cô chú các anh chị phòng kế toán - tài chính của Công ty, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ “Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm” và đã hoàn thành báo cáo này.
Nội dung của báo cáo thực tập nghiệp vụ này bao gồm 2 phần chính sau:
Phần 1: Khái quát chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
Phần 2: Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.


KẾT LUẬNTiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường có một vị trí quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất, sự tồn tại và phát triển của công ty phụ thuộc rất lớn vào việc sản phẩm của công ty có được thị trường chấp nhận hay không, nói cách khác sản phẩm của công ty phải phù hợp với nhu cầu đó và thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Và để sản phẩm có được thị trường chấp nhận hay không thì công ty phải tổ chức sản xuất, nghiên cứu thị trường cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo tốt nhất. Vì vậy, một chính sách tiêu thụ lành mạnh, hợp lý là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội cùng sự giúp đỡ tận tình của PGS.TS Phạm Quang – giáo viên hướng dẫn và các cô chú, các anh chị phòng kế toán - tài chính của Công ty, em đã nhận thấy công tác tổ chức hạch toán kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ nói riêng là một vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn. Để cho kế toán thực sự trở thành công cụ có hiệu lực, phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội cần kiện toàn công tác kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ một cách khoa học và hợp lý. Tuy vậy đây là một đề tài khá phức tạp, đồng thời do thời gian và trình độ còn hạn hẹp nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Phạm Quang và các cô chú, anh chị trong Công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập và chuyên đề này.
Em xin trân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm sẽ giúp ích cho bạn.