Công tác tổ chức kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASCLỜI MỞ ĐẦU
Kiểm toán đang là nhu cầu tất yếu, khách quan trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bởi vì, kiểm toán là một trong các biện pháp kinh tế nhất và hiệu lực nhất để khắc phục các rủi ro thông tin; trong đó, kiểm toán Báo cáo tài chính là một khâu không thể thiếu, không thể tách rời trong chu trình thu nhận, xử lý, cung cấp, kiểm soát chất lượng và sử dụng các thông tin tài chính. Ngoài ra, mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Vì thế, kiểm toán nói chung và kiểm toán Báo cáo tài chính nói riêng được xem như là công cụ quan trọng của quản lý kinh tế.
Nhận thức được rõ vai trò của kiểm toán cả trong lý thuyết cũng như trong thực tiễn, em đã chọn Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC là nơi thực tập cuối khóa.
AASC mới được chuyển đổi từ DN Nhà nước sang Công ty trách nhiệm hữu hạn; là một trong hai tổ chức hợp pháp lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp. Sau 15 năm hoạt động, Công ty AASC đã và đang phát triển, khằng định chỗ đứng của mình trên thị trường kiểm toán Việt Nam.
Trong quá trình thực tập, với sự nhận thức rõ về vai trò của hoạt động kiểm toán, đồng thời được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng Đầu tư nước ngoài và cô giáo Nguyễn Thị Mỹ, em đã bước đầu hiểu về các hoạt động thực tiễn tại Công ty; đồng thời, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế về chuyên ngành kiểm toán và hoàn thành báo cáo tổng hợp này.
Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT Mục bảng biểu Nội dung
1 Sơ đồ 1 Quy trình dịch vụ kế toán và tư vấn
2 Sơ đồ 2 Tổ chức bộ máy quản lý của AASC
3 Sơ đồ 3 Bộ máy tổ chức kế toán của Công ty AASC
4 Bảng 1 Các lĩnh vực kiểm toán của Công ty
5 Bảng 2 Các phần hành kiểm toán của Công ty
6 Sơ đồ 4 Quy trình kiểm toán chung của Công ty
7 Bảng 3 Mô tả công việc kiểm toán của Công ty
8 Sơ đồ 5 Kiểm toán chu trình doanh thu
9 Sơ đồ 6 Kiểm toán chu trình HTK và dự phòng giảm giá HTK
10 Sơ đồ 7 Kiểm toán chu trình MH, CFMH và phải trả NB
11 Sơ đồ 8 Kiểm toán chu trình thuế giá trị gia tăng đầu vào
12 Sơ đồ 9 Kiểm toán tiền
13 Sơ đồ 10 Quy trình kiểm toán XDCB
14 Sơ đồ 11 Quy trình kiểm toán dự án
15 Bảng 4 Kí hiệu tham chiếu các phần hành
16 Bảng 5 Số liệu tài chính trong 3 năm 2004-2006

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY AASC 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty AASC 1
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty AASC 1
1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty. 2
1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty. 4
1.2.1. Dịch vụ kiểm toán 4
1.2.2. Dịch vụ kế toán 5
1.2.3. Dịch vụ tư vấn 7
1.2.4. Dịch vụ công nghệ thông tin 8
1.2.5. Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng. 8
1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 9
1.3.1. Mục tiêu hoạt động của công ty. 9
1.3.2. Phương châm hoạt động. 9
1.3.3. Sự thừa nhận trong nước và quốc tế. 9
1.3.4. Các khách hàng của công ty. 9
1.3.5. Hợp tác và phát triển 10
1.3.6. Định hướng phát triển 11
1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 11
1.4.1. Bộ máy tổ chức của công ty. 11
1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 15
PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC 17
2.1. Quy trình kiểm toán tại công ty AASC 17
2.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động kiểm toán 27
2.3. Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại công ty. 29
PHẦN 3 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY AASC 37
3.1. Ưu điểm về các hoạt động của Công ty. 37
3.2. Những hạn chế về các hoạt động của Công ty và nguyên nhân 41
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác tổ chức kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC sẽ giúp ích cho bạn.