Tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy LợiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
1. KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
2. CIC: Customer Information Control - Là sản phẩm xử lý giao dịch khách/chủ làm cho một tổ chức có thể khai thác các ứng dụng và dữ liệu trên nhiều nền phần cứng và phần mềm khác nhau. Nó là một nền mở dùng để xây dựng một hệ thống doanh nghiệp.
3. CTGS: Chứng từ ghi sổ
4. TK: Tài khoản
5. BHXH: Bảo hiểm xã hội
6. BHYT: Bảo hiểm y tế
7. KPCĐ: Kinh phí công đoàn
8. CCDC: Công cụ dụng cụ
9. NVL: Nguyên vật liệu
10. TSCĐ: Tài sản cố định
11. GTGT: Giá trị gia tăng
12. ĐVT: Đơn vị tính
13. KHCB: Khấu hao cơ bản
14. PS: Phát sinh
15. CNC: Computerized Numerical Control – Là máy gia công cơ khí điều khiển dưới sự trợ giúp của máy tính có thể là máy tiện, phay, bào hay hỗn hợp
16. TS: Tài sản
17. WTO: World Trade Organization - Tổ chức thương mại thế giới
18. CPGT: Chi phí giá thành
19. TKĐƯ: Tài khoản đối ứng
20. CPNCTT: Chi phí nhân công trực tiếp.
21. CPSXC: Chi phí sản xuất chung
22. NG: Nguyên gía
23. KH: Khấu hao
24. XNGCN: Xí ngiệp gia công nóng
25. XNCK: Xí nghiệp cơ khí
26. XNLM: Xí nghiệp lắp máy
27. XNCĐ: Xí nghiệp cơ điện
28. PSX: Phiếu sản xuất
29. SL: Số lượng
30. Thành tiền.
31. SH: Số hiệu

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
A. Danh mục sơ đồ
Sơ đồ 1: Sơ đồ quy trình tổ chức sản xuất của công ty
Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất của Công ty Cơ khí - Điên Thuỷ lợi
Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Cty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi
Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cơ khí - Điện Thuỷ lợi
Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ tại Công ty Cơ khí- Điện Thuỷ lợi
B. Danh mục bảng biểu
Biểu số 01: Phiếu sản xuất
Biểu số 02: Phiếu xuất kho
Biểu số 03: Bảng kê chi tiết vật tư xuất dùng
Biểu số 04: Sổ chi tiết vật liệu
Biểu số 05: Bảng kê chi tiết vật tư xuất dùng
Biểu số 06: Bảng kê Tổng hợp vật tư xuất dùng
Biểu số 07: Chứng từ ghi sổ Số: 293A
Biểu số 08: Chứng từ ghi sổ Số: 293B
Biểu số 09: Sổ chi tiết TK 621
Biểu số 10: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Biểu số 11: Sổ cái TK 621
Biểu số 12: Bảng chấm công Tổ: Anh Vũ
Biểu số 16: Chứng từ ghi sổ Số: 303A
Biểu số 17: Chứng từ ghi sổ Số: 303B
Biểu số 18: Sổ chi tiết TK 622
Biểu số 19: Sổ cái
Bảng 20: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
Biểu số 21: Chứng từ ghi sổ Số: 312A
Biểu số 22: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung
Biểu số 23: Chứng từ ghi sổ Số: 364A
Biểu số 24: Sổ giá thành sản phẩm cánh cửa cống
Biểu số 25: Chứng từ ghi sổ Số: 364B
Biểu số 26: Sổ Cái
Biểu số 27: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ
Biểu số 28: Sổ chi tiết
Biểu số 29: Bảng phân tích giá thành công trình theo khoản mục chi phíLỜI MỞ ĐẦU
Hòa vào xu thế mở cửa, hội nhập của nền kinh tế quốc tế của thế giới trong thế kỷ 21, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng cố gắng nâng cao trình độ quản lý, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, cải tiến mẫu mã, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng và thế tiến vững chắc trên thị trường.
Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, cũng như trình độ tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp, là thước đo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc kế toán chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, việc quản lý chi phí và giá thành một cách hợp lý còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho doanh nghiệp tích lũy, góp phần cải thiện đời sống công nhân viên. Chính vì vậy, để phát huy tốt chức năng của mình, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cần phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của doanh nghiệp.
Với những kiến thức đã tiếp thu được ở nhà trường và qua quá trình thực tập tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Được sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Năng Phúc em đã chọn đề tài: "Tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi" làm chuyên đề nghiên cứu chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.
Ngoài phần danh mục các chữ viết tắt, danh mục sơ đồ bảng biểu, lời mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, bố cục bài viết của em gồm 3 phần sau:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cơ khí – Điện Thuỷ lợi
Phần 2: Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện Thủy Lợi.
Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ khí - Điện Thủy lợi.


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện thuỷ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí - Điện thuỷ sẽ giúp ích cho bạn.