Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tam Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TAM SƠN 6
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Tam Sơn. 6
1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty Cổ phần Tam Sơn. 9
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 11
1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tam sơn. 17
1.4.1 Tổ chức công tác kế toán. 17
1.4.2 Tổ chức bộ máy kế toán. 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAM SƠN 23
2.1 Kế toán hàng hóa. 23
2.2 Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán. 24
2.3 Kế toán các khoản phải thu của khách hàng. 30
2.4 Kế toán thuế giá trị gia tăng ( GTGT ) 31
2.5 Kế toán chí phí bán hàng. 34
2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 36
2.7 Kế toán xác định kết quả. 39
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TAM SƠN 43
3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần Tam sơn. 43
3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 44
3.2.1 Các khoản nợ khó đòi và biện pháp thu nợ. 44
3.2.2 Phương thức bán hàng. 45
3.2.3 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 47
KẾT LUẬN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, đồng thời các doanh nghiệp phải luôn đổi mới phương thức bán hàng, thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán, luôn cải tiến bộ máy kinh doanh cho phù hợp với sự phát triển kinh tế và sự mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng là phần hành kế toán chủ yếu trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp, góp phần phục vụ đắc lực trong hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp. Bán hàng là phương thức giúp cho doanh nghiệp có khả năng thu hồi vốn nhanh, trang trải được các chi phí, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, góp phần thúc đẩy người quản lý sử dụng các đòn bẩy kinh tế trong công tác quản lý nhằm không ngừng làm tăng doanh lợi cho doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức kế toán bán hàng cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư có hiệu quả.
Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ Phần Tam Sơn, do nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức bán hàng cũng như công tác kế toán bán hàng em đã chọn Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp với Đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tam Sơn ”
Mục tiêu của Chuyên đề này là làm rõ những nguyên tắc kế toán bán hàng, liên hệ với thực trạng của Công ty Cổ phần Tam Sơn để thấy được những vướng mắc, tồn tại và có được các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng ở Công ty.
Cùng với sự cố gắng của bản thân, luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Nguyễn Quang Quynh và sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ phòng kế toán tại Công ty em đã hoàn thành Chuyên đề này, nhưng do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế nên Em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý bổ sung nhằm khắc phục những thiếu sót của chuyên đề để hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu và củng cố kiến thức của bản thân.
Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, nội dung của Chuyên đề bao gồm ba phần chính:
Chương I: Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần Tam Sơn;
Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tam sơn ;
Chương III: Nhận xét và đề xuất hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Tam Sơn.
Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tam Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Tam Sơn sẽ giúp ích cho bạn.