Báo cáo thực tập về "tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh, tổ chức kế toán của Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam"I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG NHNN. 1
1.1. Quá trình hình thành trung tâm thông tin tín dụng: 1
1.2. Vai trò Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thông tin tín dụng: 3
1.2.1. Vai trò. 3
1.2.1. Chức năng: 4
1.2.2. Nhiệm vụ: 4
1.3. Quy trình nghiệp vụ của CIC 4
1.3.1 Thu thập thông tin. 5
1.3.1.1. Nguồn thu nhập. 5
1.3.1.2. Phương pháp thu thập thông tin. 6
1.3.1.3. Quy trình thu thập. 6
1.3.1.4. Phạm vi thu thập tin. 6
1.3.2. Lưu trữ thông tin. 6
1.3.3. Xử lý thông tin. 7
1.3.4 Cung cấp thông tin. 7
1.4. Sản phẩm của CIC 7
1.5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin tín dụng[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie3" alt=":(" title="Frown :("> (Organization Structure Of The CIC). 8
1.5.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức: 8
1.5.2. Nhiệm vụ của các phòng ban: 8
1.5.2.1. Phòng Tổng hợp: 8
1.5.2.2. Phòng Xử lý thông tin: 9
1.5.2.3. Phòng Phân tích: 10
1.5.2.4. Phòng Kỹ thuật: 11
1.5.2.5. Phòng Tài vụ: 12
1.5.2.6. Ban Bản tin: 13
1.7. Cơ sở hạ tầng thông tin. 14
1.8. Các phần mềm hiện tại của CIC và chức năng của chúng. 14
1.8.1 Phần mềm Quản lí TTTD 14
1.8.2 Phần mềm Quản lí người sử dụng và tính phí 14
1.8.3 Hỏi tin trong nước. 15
1.8.4. Hỏi tin nước ngoài 15
1.8.5 Phân tích doanh nghiệp. 15
1.8.6. Web nghiệp vụ của CIC 15
1.8.7. Web dịch vụ. 15
1.8.8. Web bản tin. 16
II. PHẦN MỀM DỰ KIẾN SẼ XÂY DỰNG 17
2.1. Giới thiệu tổng quát về phần mềm 17
1.3. Các chức năng của phần mềm 18
1.4 Thông tin đầu vào và đầu ra của phần mềm 19
1.4.1 Thông tin đầu vào: 19
1.4.2. Thông tin đầu ra. 19
1.5. Lợi ích của đề tài mang lại 19
1.5.1. Đối với toàn bộ CIC 19
1.5.2. Đối với Nhà quản lí 20
1.5.3. Đối với người thực hiện đề tài 20


Xem Thêm: Báo cáo thực tập về "tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh, tổ chức kế toán của Trung tâm Kỹ th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập về "tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh, tổ chức kế toán của Trung tâm Kỹ th sẽ giúp ích cho bạn.