Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmLỜI NÓI ĐẦU

Trong cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước như hiện nay, các Doanh nghiệp phải chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này đã đặt ra cho các Doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi mới nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi để có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Thực tế cho thấy để đứng vững, thắng thế trên thị trường, chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp mà một trong những điều kiện tiên quyết đó là quan tâm đặc biệt tới công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Nếu như việc tổ chức và huy động các nguồn vốn kịp thời, việc quản lý, phân phối sử dụng các nguồn vốn hợp lý là tiền đề đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thì việc tập hợp chi phí và tính đúng giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong trong công tác quản lý chi phí, hạ giá thành, mặt khác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có biện pháp hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là một trong những điều kiện quan trọng để sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận và có sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loaị của các doanh nghiệp khác. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần quan trọng của kế toán, nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý của doanh nghiệp nói riêng cũng như quản lý vĩ mô của Nhà nước nói chung.
Công ty Kim khí Thăng Long là doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở Công nghiệp hà nội được thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-TCCQ ngày 13/3/1969 của Uỷ ban hành chính Thành phố Hà nội trên cơ sở sát nhập 3 xí nghiệp: Xí nghiệp đèn pin, Xí nghiệp đèn bão, Xí nghiệp khoá Hà nội.
Công ty Kim khí Thăng Long cùng tiến bước tiến với công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển đất nước đến nay được 39 năm. Trong 39 năm xây dựng hoạt động và phát triển Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống là bếp dầu, đèn bão, đèn toạ đăng . mà còn đa dạng hoá nhiều mặt hàng, hạ giá thành sản phẩm, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu.
Để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Công tác kế toán được sử dụng như một công cụ đắc lực với chức năng thông tin kiểm tra và đánh giá. Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kim khí Thăng Long có một ý nghĩa quan trọng, qua đó có thể tìm ra những phương hướng mang tính đề suất và những biện pháp khả thi nhằm nâng cao hơn nữa công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kim khí Thăng Long.
Xuất phát từ ý nghĩa cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, với mong muốn được kết hợp những kiến thức quí báu được các thầy cô trang bị khi còn ngồi trên ghế nhà trường và những kinh nghiệm bổ ích được tiếp thu trong quá trình thực tập tốt nghiệp ở Công ty Kim khí Thăng long. Em đã lựa chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên nguyễn thị lời, ban lãnh đạo và cán bộ phòng kế toán, kế hoạch công ty, em đã tìm hiểu được mô hình đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty, hiểu được tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ba, cơ cấu tổ chức hệ thống SX -KD và tổ chức công tác kế toán.Theo các phần sau:
I . Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
II.Thực trạng công tác kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kim khí Thăng Long
III . Nhận xét đánh giá về tổ chúc kế toán của doanh nghiệp.


LỜI NÓI ĐẦU 1
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 3
1. Quá trình hình thành và phát triển ở Công ty Kim khí Thăng Long. 3
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công Ty Kim Khí Thăng Long. 5
3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công Ty Kim Khí Thăng Long 6
3.1 Ban Giám Đốc. 6
3.2 Các phòng ban chức năng. 6
* Phòng Tài vụ. 8
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công Ty Kim Khí Thăng Long. 8
4.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 8
4.2 Chế độ kế toán tại Công ty. 9
II .THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG. 11
2. 1 Đặc điểm của đối tượng, phân loại đối tượng đánh giá đối tượng. 11
2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành. 11
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 11
2.2 Tổ chức kế toán chi tiết của đối tượng chi phí sản xuất 12
2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 12
2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp. 12
2.2.3 Chi phí sản xuất chung. 13
2.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP. 14
2.3.1 Tài khoản sử dụng. 14
2.3.2 Kế toán tổng hợp. 14
2.3.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở. 14
2.3.3 Tính giá thành sản phẩm 14
III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG 15
3.1 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG. 15
3.1.1 Ưu điểm trong tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản ở Công ty Kim khí Thăng Long. 15
3.1.2 Những mặt còn hạn chế trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Kim khí Thăng Long. 17
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty kim khí thăng long. 17
3.3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty kim khí thăng long. 19
3.3.1 Việc sử dụng kế toán máy trong tổ chức kế toán ở Công ty Kim khí Thăng Long 19
3.3.2 Cử nhân viên nghiệp vụ tham gia các chương trình đào tạo sử dụng phần mềm kế toán. 20
KẾT LUẬN 21


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kim khí Thăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Kim khí Thăng sẽ giúp ích cho bạn.