Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóaLỜI NÓI ĐẦU

Một doanh nghiệp muốn kinh doanh có lãi trước hết sản phẩm, hàng hóa của họ ngoài phẩm chất tốt, giá cả phải chăng thì điều cốt yếu đó chính là sản phẩm ấy, hàng hóa ấy phục vụ cho những đối tượng nào và làm sao để tiêu thụ được một cách nhanh nhất hiệu quả nhất.Do vậy bán hàng và xác định kết quả bán hàng là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng.
Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp có những phương thức bán hàng khác nhau song mục tiêu cuối cùng đều phải đạt được đó là bán được hàng, tiêu thụ được sản phẩm. Chúng ta vẫn biết rằng kinh doanh là phải có lãi, với nền kinh tế thị trường hiện nay doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tiêu thụ được hàng hoá của mình, xác định không chính xác kết quả bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng “ lãi giả, lỗ thật” thì sớm muộn cũng đi đến chỗ phá sản.
Nhận biết được tầm quan trọng của việc tiêu thụ hàng hóa cộng với thời gian thực tập tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa em đã chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa”
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đỗ Thuỳ Giao, cũng như các bác, các cô, các chú trong phòng kế toán tại công ty đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành tốt báo cáo này.
Nội dung báo cáo gồm có:
I. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa.
II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa.
III. Đánh giá chung và một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa.

MỤC LỤC
Lời nói đầu .1
Nội dung báo cáo .2
I.Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa 2
1) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty .2
2) Nhiệm vụ và chức năng sản xuất kinh doanh của Công ty 2
3) Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 3
4) Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 4
5) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty 5
II.Thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa 8
1) Kế toán chi tiết hoạt động bán hàng tại Công ty 8
2) Kế toán tổng hợp hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 10
III.Đánh giá chung và một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa 16
1) Một vài nhận xét chung 16
2) Một số đề xuất kiến nghị 17
Kết luận 18


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh hóa sẽ giúp ích cho bạn.