Kế toán tổng hợp tại Công ty cơ khí ô tô 1-5Đề cương đề tài mã số: 12955


Lời mở đầu 1
Phần I: Giới thiệu tổng quan về Công ty cơ khí ôtô 1-5 2
1. Quá trình hình thành và phát triển: 2
2. Cơ cấu ngành nghề: . 4
3. Tình hình chung về công tác kế toán tại doanh nghiệp: 8
Phần II/ Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của Công ty cơ khí ôtô 1-5: 11
1. Tập hợp chứng từ theo từng phần hành kế toán: 11
2/ Phản ánh vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp và NKCT, BK 23
Phần 3 Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán Tại công ty cơ khí ô tô 1-5 25

LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, mục đích của nền sản xuất là nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và văn hoá ngày càng tăng của toàn xã hội. Vấn đề đặt ra đối với bất kỳ doanh nghiệp nào là phải xác định được sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai ? Mục đích đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đồng thời phải đảm bảo cho giá thành hạ để có thể cạnh tranh và tồn tại.
Để đạt được mục tiêu đó các doanh nghiệp đều nhận thức được yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao công tác quản lý quá trình sản xuất kinh doanh, một trong những công cụ quan trọng được các doanh nghiệp sử dụng là công tác kế toán.
Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, sản phẩm sản xuất có tiêu thụ được hay không là vấn đề sống còn của doanh nghiệp sản xuất. Điều này đặt ra cho các doanh nghiệp phải tổ chức quản lý chặt chẽ yếu tố chi phí bỏ ra từ khâu đầu vào cho đến khâu tạo ra sản phẩm cuối cùng. Công tác kế toán được coi là khâu trung tâm, mắt xích trong công tác quản lý kinh tế trong doanh nghiệp sản xuất.
Trước tình hình đó, Công ty cơ khí ô tô 1-5 đặc biệt quan tâm đến công tác hạch toán kế toán toàn Công ty nhằm mục đích quản lý chặt chẽ và đưa ra được những ý kiến chỉ đạo kịp thời với tiến độ sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Trong thời gian thực tập ở Công ty cơ khí ô tô 1-5, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn và các cán bộ ở phòng tài chính kế toán, em đã tiếp cận với thực tế công tác kế toán. Đối với Công ty cơ khí ô tô 1-5 là doanh nghiệp sản xuất, công tác kế toán là khâu trọng tâm,đồng thời là vấn đề nổi bật hướng sự quan tâm của nhà quản lý. Do đó, em chọn đề tài: ”Kế toán tổng hợp tại Công ty cơ khí ô tô 1-5 ” để đi sâu nghiên cứu vấn đề thực tế của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm bổ sung thêm lý thuyết và tăng thêm kiến thức thực tế của mình.
Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các Cô chú, anh chị phòng kế toán và dưới sự chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, em đã nắm được phần nào tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. Tuy nhiên, do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế.
Em rất mong muốn nhận sự đóng góp ý kiến để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Bài báo cáo thực tập của em có kết cấu gồm 3 phần;
Phần 1 : Giới thiệu tổng quan về Công ty Cơ khí ôtô 1-5
Phần 2 : Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của Công ty Cơ khí ôtô 1-5
Phần 3 : Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại Công ty Cơ khí ôtô 1-5


Xem Thêm: Kế toán tổng hợp tại Công ty cơ khí ô tô 1-5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp tại Công ty cơ khí ô tô 1-5 sẽ giúp ích cho bạn.