Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà NộiĐề cương đề tài mã số:12976

LỜI NÓI ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài
Với sự ra đời ngày càng nhiều của các NHTM cho thấy hoạt động của hệ thống NHTM ngày càng chiếm một vị trí quan trọng và có sự ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế. Bất kì doanh nghiệp nào muốn hoạt động kinh doanh được thì phải có vốn. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tự huy động được nguồn vốn cho hoạt động của mình và NHTM chính là chủ thể đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), cả nước đang đẩy mạnh quá trình CNH - HĐH để đưa đất nước đến sự phát triển bền vững. Để có thể thực hiện được các mục tiêu của chính phủ đề ra thì cần phải có một lượng vốn lớn. Do đó, các NHTM cần phải đẩy mạnh công tác huy động vốn để có thể đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình đầu tư và phát triển của đất nước. Đặc biệt cuối năm 2007, đầu năm 2008, các NHTM Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu vốn, chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay đối với nền kinh tế. Vì vậy vấn đề huy động vốn càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, hàng loạt các ngân hàng đã đua nhau tăng lãi suất để thu hút khách hàng gửi tiền, kết quả là thị trường tài chính rơi vào trạng thái bất ổn định. Vấn đề đặt ra ngay tại thời điểm bây giờ đó là làm thế nào để các NHTM có thể huy động vốn một cách an toàn, hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế mà vẫn đảm bảo cho sự ổn định của thị trường tài chính.
Qua thời gian thực tập tại NHTM cổ phần An Bình - CN Hà Nội (ABBANK Hà Nội) và với tình hình thị trường tài chính Việt Nam như hiện nay, em thấy đây là một vấn đề “nóng hổi” và được ABBANK Hà Nội rất quan tâm và tìm mọi biện pháp để giải quyết. Vì vậy, em đã chọn đề tài: “Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội” để có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu kĩ về hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động vốn tại đơn vị, từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để có thể góp phần vào sự phát triển của hoạt động huy động vốn nói riêng và toàn bộ hoạt động kinh doanh nói chung của ABBANK Hà Nội.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về huy động vốn và kế toán huy động vốn của các NHTM.
- Khẳng định vai trò của nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn và kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội để rút ra được những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của nó.
- Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội.
3. Phạm vi nghiên cứu
Khóa luận tập trung vào nghiên cứu thực trạng hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội trong 3 năm gần đây: 2005, 2006, 2007.
4. Đối tượng nghiên cứu.
Hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Khóa luận sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp để làm sáng tỏ hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội, có sử dụng các bảng biểu minh họa.

6. Kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm có 3 chương:
Chương 1: Khát quát chung về hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn của NHTM.
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội.MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1. TỔNG QUAN VỀ NHTM. 4
1.1.1. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế quốc dân. 4
1.1.1.1. Ngân hàng là nơi cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế. 4
1.1.1.2. Ngân hàng là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường. 5
1.1.1.3. NHTM là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 5
1.1.1.4. NHTM là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 6
1.1.2. Chức năng của NHTM. 6
1.1.2.1. Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội. 6
1.1.2.2. Chức năng trung gian thanh toán. 7
1.1.2.3. Chức năng làm trung gian tín dụng. 7
1.1.3. Nghiệp vụ của NHTM. 8
1.1.3.1. Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ. 8
1.1.3.2. Nghiệp vụ thuộc tài sản có. 9
1.1.3.3. Các nghiệp vụ khác. 10
1.2. Nội dung cơ bản về hoạt động huy động vốn của NHTM. 10
1.2.1. Tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn. 10
1.2.1.1. Đối với NHTM. 11
1.2.1.2. Đối với khách hàng. 11
1.2.2. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. 12
1.2.2.1. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi. 12
1.2.2.2. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá. 14
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM. 14
1.2.3.1. Nhân tố khách quan. 14
1.2.3.2. Nhân tố chủ quan. 16
1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM. 18
1.2.4.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn. 18
1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 18
1.3. Kế toán huy động vốn và tầm quan trọng của kế toán huy động vốn đối với NHTM. 20
1.3.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán huy động vốn. 20
1.3.2. Tài khoản và các chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn. 21
1.3.2.1. Tài khoản sử dụng. 21
1.3.2.2. Các chứng từ sử dụng. 25
1.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn. 25
1.3.3.1. Quy trình kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi của TCKT, cá nhân. 25
1.3.3.2. Quy trình kế toán huy động vốn qua TK tiền gửi tiết kiệm. 30
1.3.3.3. Quy trình kế toán huy động vốn qua phát hành GTCG. 33
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán huy động vốn. 36
1.3.4.1. Mô hình giao dịch. 36
1.3.4.2. Trình độ của cán bộ kế toán. 37
1.3.4.3. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng. 37
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 37
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI 38
2.1. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội và hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 38
2.1.1. Khát quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội. 38
2.1.2. Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của ABBANK Hà Nội. 41
2.1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 41
2.1.2.2. Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động. 42
2.1.2.3. Chức năng hoạt động của chi nhánh. 43
2.1.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh trong mấy năm vừa qua. 43
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động tại ABBANK Hà Nội. 50
2.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 50
2.2.1.1. Cơ cấu huy động vốn. 50
2.2.1.2. Chi phí huy động vốn. 54
2.2.1.3. Tình hình sử dụng vốn huy động. 59
2.2.2. Về kế toán huy động vốn. 61
2.2.2.1. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán kho quỹ. 61
2.2.2.2. Chứng từ sử dụng. 62
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng. 62
2.2.2.4. Quy trình nghiệp vụ tiền gửi. 63
2.2.2.5. Quy trình nghiệp vụ phát hành GTCG. 70
2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn và công tác kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 71
2.3.1. Những kết quả đạt được: 71
2.3.1.1. Về hoạt động huy động vốn: 71
2.3.1.2. Về kế toán huy động vốn: 73
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 74
2.3.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn. 74
2.3.2.2. Đối với công tác kế toán huy động vốn. 75
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 76
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI ABBANK HÀ NỘI. 77
3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn và kế toán huy động vốn. 77
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 81
3.2.1. Về hoạt động huy động vốn. 81
3.2.2. Về kế toán huy động vốn. 83
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK Hà Nội. 85
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ. 85
3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN. 87
3.3.3. Kiến nghị đối với NHTM cổ phần An Bình. 90
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 91
KẾT LUẬN 92

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


STT VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA
1 NHTM Ngân hàng thương mại
2 NHNN Ngân hàng nhà nước
3 NHTW ngân hàng trung ương
4 TCTD Tổ chức tín dụng
5 TCKT Tổ chức kinh tế
6 TK Tài khoản
7 KH Khách hàng
8 GTCG Giấy tờ có giá
9 CNH - HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa


Xem Thêm: Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ABBANK sẽ giúp ích cho bạn.