Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
LỜI MỞ ĐẦU

Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất. Song bên cạnh đó nó còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Vì có tiêu thụ được thì mới có thể thực hiện được mục tiêu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là lợi nhuận, từ đó có điều kiện tích luỹ mở rộng sản xuất.
Tổ chức tốt công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh không những là mục tiêu hàng đầu của công tác quản lý mà còn là nguồn cung cấp thông tin và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Như tình hình bán hàng tình hình thị trường giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành kiểm tra thực hiện kế hoạch bán hàng và xác định kết quả kinh doanh một cách tốt nhất và có hiệu quả. Ngoài ra tổ chức tốt công tác kế toán tiêu thụ còn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong quản lý doanh nghiệp nói chung và tổ chức tình hình tiêu thụ nói riêng. Từ đó doanh nghiệp có thể đề ra các quyết sách có định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.
Xuất phát từ ý nghĩa trên trong thời gian thực tập tại công ty “Cung ứng dịch vụ hàng không” em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” làm luận văn tốt nghiệp cho mình.
Luận văn ngoài phần mở bài và kết luận còn được chia làm 3 chương cụ thể như sau:
Chương I: Cơ sở lí luận về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.
Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP

1.1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ và nhiệm vụ kế toán tiêu thụ ở các doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Đặc điểm thành phẩm và các phương thức tiêu thụ ở DNSX
1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ
1.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ ở doanh nghiệp sản xuất
1.2.1. Phương pháp xác định giá vốn với hàng bán ra
1.2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ
1.2.3. Kế thoán tổng hợp tiêu thụ
1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.3.2. Kế toán quản lý doanh nghiệp
1.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.3.4. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán tổng hợp quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kết kinh doanh
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
2.1. Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của công ty
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận của công ty
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của công ty
2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không
2.2.1. Tài khoản sử dụng và hệ thống chứng từ
2.2.2. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp ( theo đơn đặt hàng và bán buôn)
2.2.3. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng qua đại lí
2.2.4. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán lẻ
2.2.5. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không
2.3.1. Kế toán CPBH và chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.1.1. Kế toán chi phí BH
2.3.1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
3.1. Đánh giá chung về tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.2.1. Phương hướng hoàn thiện về sổ sách
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện về công tác kế toán
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.