Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hà Nội
LỜI NÓI ĐẦU


Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, tài chính kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính nhà nước mà còn vô cùng cần thiết và còn quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế và sự phát triển sâu sắc của cơ cấu kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp.
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì cạnh tranh là một tiêu chí rất quan trọng, động lực lớn cho sự phát triển bởi cơ chế thị trường, bắt buộc, thúc dục mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải nỗ lực thực sự để giành thắng lợi trên thương trường. Đối với mỗi doanh nghiệp đứng trong vòng xoay trong cạnh tranh phải nắm bắt được thông tin của thị trường đó là thông tin về cung cầu giá cả. Nhưng trên hết bản thân mỗi doanh nghiệp phải có đầy đủ thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tự chủ trong kinh doanh cho nên việc hạch toán phải tuân theo một trong các nguyên tắc cơ bản là lấy thu bù chi và có lợi nhuận chính đáng. Ban lãnh đạo công ty phải nắm bắt được chính xác thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp để đưa ra các quy định quản lý sáng suốt, hiệu quả. Chính vì vậy công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là rất quan trọng – nó đòi hỏi doanh nghiệp phải dành sự quan tâm thích đáng tới tất cả các yếu tố từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất để không những thu hồi được vốn mà còn đảm bảo thu nhập cho toàn bộ các cán bộ công nhân viên, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước và bổ sung vốn để tiếp tục sản xuất.
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kết hợp với các thông tin về cung cầu, giá cả thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định một giá bán hợp lý, lựa chọn cơ cấu sản phẩm tối tưu, vừa tận dụng được năng lực sản xuất hiện có, vừa mang lợi nhuận cao, đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý có hiệu quả các nguồn lực, định hướng được sản xuất để từ đó phấn đấu nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác “kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” về lý luận cũng như quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty da giầy Hà Nội. Chính vì vậy mà em chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hà Nội ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp, nội dung chính của chuyên đề này ngoài phần lời nói đầu và phần kết luận còn gồm 3 phần sau:
Chương I: Những vấn đề lý chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
1.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm
1.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng kế toán giá thành sản phẩm
2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất
2.2. Đối tượng tính giá thành
2.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng kế toán tính giá thành
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
4.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường xuyên
4.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
6. Sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương II: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
1. Đặc điểm chung của công ty da giầy Hà Nội
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty da giầy Hà Nội
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất tại công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất
1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất giầy
2. Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty da giầy Hà Nội
2.1. Nội dung chi phí và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty da giầy Hà Nội
2.2. Tài khoản sử dụng trong việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất của các đơn hàng
2.3. Các chứng từ, bảng biểu dùng cho việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất trong tháng cho các đơn hàng
2.4. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất phát sinh ở công ty da giầy Hà Nội
2.5. Hạch toán các khoản mục chi phí
2.5.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.5.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.5.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
1.1. Ưu điểm
1.2. Hạn chế còn tồn tại
2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hà Nội
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.