Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí Lê Hồng
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp thực hiện hoạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanhcủa mình. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là sản xuất những loại sản phẩm nhất định và tiêu thụ những loại sản phẩm này trên thị trường để thu lợi nhuận.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, tuy nhiên yếu tố ảnh hưởng và quyết định chính là chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, việc quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm sẽ làm tăng lợi nhuận. Do vậy vấn đề này đang được các doanh nghiệp quan tâm.
Trong sự vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường thì hoạch toán kế toán đóng vai trò là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý và cũng luôn được đổi mới hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu quản lý. Để thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay. Em nghĩ bản thân mình cần phải cố gắng học tập và rèn luyện hơn nữa. Nhìn lại 18 tháng học tập tại trường QLKTCN, và nơi đây nhà trường đã trang bị cho em và các bạn trong trường một vốn kiến thức lớn trong lĩnh vực chuyên môn. Nhưng khi ra trường tiếp xúc với thực tế khỏi bị bỡ ngỡ thì thực tập không thể thiếu đối với người kế toán tương lai như chúng em. Vì thực tập nó mang lại cho chúng em những ý nghĩa quan trọng, nó giúp chúng em vận dụng được những kiến thức đã học được ở trường thời gian vừa qua.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế ở xí nghiệp cơ khí Lê Hồng. Em đã thấy được tầm quan trọng của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Lê Hồng nói riêng. Thì mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ, trình độ quản lý khác nhau. Khi tiến hành sản xuất sản phẩm chi phí bỏ ra để sản xuất thì giá thành sản phẩm rất quan trọng và phải xác định được những yếu tố cần thiết trong sản xuất và kinh doanh nên em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí Lê Hồng” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Phần báo cáo tốt nghiệp của em bao gồm
I. Giới thiệu khái quát về xí nghiệp cơ khí Lê Hồng
II. Chuyên đề tự chọn “Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”
III. Kết luận
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁ VỀ XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP

1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp cơ khí Lê Hồng
1.1. Tên địa chỉ của doanh nghiệp
1.2. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp
1.3. Đặc điểm về nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn
1.4. Những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của xí nghiệp
2. Những đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghịêp cơ khí Lê Hồng
2.1. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp cơ khí Lê Hồng
2.2. Quy trình công nghệ sản xuất
2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ của xí nghiệp.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghịêp
4. tổ chức bộ máy của xí nghiệp
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp
4.2 Hình thức kế toán mà đơn vị đang áp dụng
4.3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác kế toán hiện nay của xí nghiệp
Phần 2: CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Tầm quan trọng, nhiệm vụ của công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất vầ tính giá thành sản phẩm
1.1. Tầm quan trọng
1.2. Nhiệm vụ
2. Phương pháp hạch toán
2.1. Đối tượng
2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
2.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất
2.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
3. Đánh giá nhận xét
Phần III: KẾT LUẬN
1. Tóm tắt nội dung cơ bản đã trình bày ở trên.
2. Những thuận lợi khó khăn trong công tác kế toán ở đơn vị.
3. Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp cơ khí Lê Hồng
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí Lê Hồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí Lê Hồng sẽ giúp ích cho bạn.