Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, khi nhân loại đã bước vào thế kỷ 21 thì xu hướng quốc tế hoá và hợp tác hoá ngày càng diễn ra sâu rộng hơn. Sự cạnh tranh giữa các nước, giữa các khu vực và trên toàn thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Trước sự thay đổi không ngừng của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng có sự thay đổi đáng kể mà trước hết là sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Có thể nói qua gần 20 năm đổi mới, từ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước chúng ta đã đạt được những thành tựu ở các lĩnh vực như giáo dục, văn hoá, ngoại giao . và nhất là lĩnh vực kinh tế. Có được kết quả này một phần nhờ vào sự đóng góp của các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp Việt Nam không còn hoạt động theo cơ chế "giao nộp" mà hoạt động theo nguyên tắc hạch toán "kinh doanh độc lập", tức là doanh nghiệp phải tự trang trải mọi chi phí và đảm bảo có lãi, có quyền tự chủ về tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Để thích ứng với cơ chế mới nhằm đứng vững trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh đều quan tâm đến lợi nhuận, luôn tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm hoặc tăng giá bán đồng thời vẫn giữ được chất lượng sản phẩm. Vì vậy vấn đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sao cho hợp lý luôn được ban quản trị các công ty coi trọng. Nếu phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm hợp lý trên cơ sở những đặc tính về sản phẩm của công ty thì sẽ có ảnh hưởng rất tốt đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó nó còn giúp cho công tác kế toán được thực hiện một cách khoa học, đúng chế độ.
Xuất phát từ vấn đề nêu trên, qua thời gian thực tập tại Công ty Cao su Sao vàng em đã hiểu được phần nào về thực trạng tổ chức hạch toán của công ty và muốn tìm hiểu nghiên cứu sâu hơn nữa về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Do đó trong đợt thực tập này dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo cùng với sự giúp đỡ của các cô, chú, anh, chị, trong phòng Tài chính - kế toán của công ty em đã chọn đề tài "Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng".
Báo cáo này gồm 3 chương chính là:
Chương 1: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

I. đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp
II. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại Chi phí sản xuất chủ yếu
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu
III. ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
IV. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm
1. Khái niệm giá thành sản phẩm
2. Phân loại giá thành sản phẩm (gồm hai cách)
V. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
VI. nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
VII. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
VIII. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang cuối kỳ
1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NL, VL trực tiếp
2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
Chương II: công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cao su sao vàng
2.1. Đặc điểm chung của công ty cao su sao vàng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất của Công ty
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cao su Sao Vàng
2.2. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cao su Sao Vàng
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuât và đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của Công ty
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3.2. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất của từng khoản mục chi phí
3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
2.2.5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
2.2.6. Phương pháp tính giá thành tổng sản phẩm
Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su sao vàng
3.1. Đánh giá tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su sao vàng
3.1.1. Kết quả đạt được
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.2. Về hệ thống sổ sách, chứng từ
3.1.1.3. Về phương tiện làm việc
3.1.1.4. Về công tác kế toán tập hợp CFSX và tính GTSP
3.1.1.5. Về hình thức trả lương
3.1.1.6. Về công tác kế toán trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su sao vàng
3.2.1. Phương hướng
3.2.2. Một số giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng sẽ giúp ích cho bạn.