Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà

LỜI NÓI ĐẦU

Kế toán là một môn khoa học thu, nhận, xử lí và cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản. trong đơn vị nhằm kiểm tra và giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.
Đối với doanh nghiệp thì kế toán. là việc ghi chép phân loại tổng hợp và giải thích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhằm đưa ra các quyết định hợp lí.
Trong nền kinh tế thị trường thì kế toán là ngôn ngữ kinh doanh. Nó là phương tiện gián tiếp giữa các doanh nghiệp với các đối tượng có liên quanđể các đối tượng đó dua ra các quyết định phù hợp. Vì vậy việc tổ choc kế toán trong doanh nghiệp một cách khoa học hợp lí. Giúp kế toán thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiêm vụ và yêu cầu quản lý. Phát huy tốt nhất vai trò kế toán trong quản lí kinh tế tàI chính của doanh nghiệp.
Ngày nay nhu cầu xã hội ngày càng cao vì vậy sản xuất phải thoả mãn nhu cầu của xã hội. Vấn đề đăt ra đối với các doanh nghiệp là sản xuất cái gì?
Sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai?
Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp. PhảI sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã dẹp, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. đồng thời phải có giá thành hợp lí, để có thể tồn tại và cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy vấn đề lớn nhất đối với các doanh nghiệp là tìm biện pháp giảm chi phí và hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên việc hạ giá sản phẩm không phải là việc cắt giảm chi phí một cách tuỳ tiện. để đạt được lợi nhuận cao nhất, vấn đề đặt ra là giảm chi phí như thế nào là hợp lí. Muốn đạt được điều này doanh nghiệp sản xuất phảI tổ chức quản lí để hạ thấp chi phí và giá thành nhưng đem lại kết quả cao, một trong những công cụ sử dụng là công tác kế toán nói chung và đặc biệt là công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Đặc Điểm tình hình công ty thương mại và sản xuất Việt Hà
1. Vị trí của doanh nghiệp trong nền kinh tế nước ta
2. Quá trình hình thành và phát triển
3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH thương mại và SX Việt Hà
4. Cơ cấu quản lý bộ máy của Công ty TNHH thương mại và SX Việt Hà
5. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH thương mại và SXViệt Hà
6. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh taị công ty TNHH thương mại và sản xuât Việt Hà
7. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty
II. Các phần hành kế toán
1. Kế toán vốn bằng tiền
2. Kế toán TSCĐ
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
4. Kế toán hạch toán nguyên vất liệu công cụ dụng cụ trong Cty
4.1. Đặc điểm và công tác tổ chức nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty
4.2. Tình hình tổ chức quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty
4.3.Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ
4.4. Đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ
4.5. Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài khoản sử dụng
CHƯƠNG II: TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Phương pháp nghiên cứu
1. Phương pháp thu thập thông tin
2. Phương pháp hạch toán kế toán
3. Phương pháp phân tích so sánh
II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà
1. Đặc điểm chi phí sản xuất công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà
2. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cuả Công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà
3. Hình thức kế toán và trình tự hạch toán của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà
4. Hạch toán chi phí sản xuất
4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
4.2. hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
4.4. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Phần III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN
I. Một số ý kiến nhận xét về công tác chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Việt Hà
1. Những ưư điểm trong công tác kế toán tại công ty TNHH TM& SX Việt Hà
2. Một số hạn chế trong công tác kế toán tại công ty TNHHTM&SX Việt Hà
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công TNHHTM&SX Việt Hà
1. Một số ý kiến nhằm giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm
2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí và tính giá thành
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.