Công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Thương Mại - Hà Nội
LỜI MỞ ĐÀU

Bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào muốn tồn tại và phát triển đều phải làm tốt các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh bao gồm: sản xuất-phân phối-trao đổi. Tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm sẽ đảm bảo cho chu kỳ kinh doanh diễn ra liên tục, bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất từ đó thu được lợi nhuận và tiếp tục tái sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng trong chu kỳ kinh doanh, xét cho đến cùng có tiêu thụ được sản phẩm doanh nghiệp mới có thể thúc đẩy các hoạt động khác. Tiêu thụ sản phẩm là một hoạt động mang tính khoa học và nghệ thuật, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống phương pháp, căn cứ, các chiến lược, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm chu đáo từ đó áp dụng vào thực tiễn một cách linh hoạt. Như vậy tiêu thụ sản phẩm là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Giải quyết tốt công tác tiêu thụ quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường, nhiều khi quyết định tới vận mệnh của doanh nghiệp.
Thấy được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp hiện nay, qua thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại, với những kiến thức đã học ở trường, em xin chọn đề tài: “Công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Thương Mại - Hà Nội” làm đề tài của chuyên đề tốt nghiệp. Qua đề tài này em mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về công tác tiêu thụ sản phẩm nói chung và công tác tiêu thụ sản phẩm taị công ty cổ phần Thiết bị thương mại.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Nội dung lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
Chương 2: Tình hình công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết bị thương mại.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐÀU
Chương 1: Nội dung lý luận cơ bản về hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường

I. Thực chất hoạt động tiêu thụ sản phẩm
1. Khái niệm
2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm
2.1 Tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng của quá trình tái sản xuất trong doanh nghiệp
2.2 Tiêu thu sản phẩm giữ vị trí quan trọng trong việc phản ánh kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
2.3 Tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ, trong việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp với khách hàng
2.4 Tiêu thụ sản phẩm góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.5 Tiêu thụ sản phẩm góp phần giữ vững sự bình ổn xã hội và thúc đẩy qyan hệ thương mại quốc tế
II. Nội dung chủ yếu của hoạt động tiêu thụ sản phẩm
1. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường
2. Lựa chọn phương thức tiêu thụ sản phẩm
3. Hoạch định chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
3.1 Nội dung chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
3.2 Căn cứ xây dựng chương trình tiêu thụ
3.3 Xác định chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
4. Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm
4.1 Hoạt động giao dịch ký kết hợp đồng tiêu thụ
4.2 Hoạt động kho thành phẩm , bảo quản và xuất kho
4.3 Tổ chức vận chuyển hàng hóa thích hợp và hiệu quả
5.1. Quảng cáo
5.2. Hỗ trợ và xúc tiến bán hàng
5.3. Tổ chức các dịch vụ sau bán hàng
5.4. Một số hoạt động khác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
III. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
1. Chiến lược sản phẩm
2. Chính sách giá cả
3. Mức độ cạnh tranh trên thị trường
4. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
5. Các yếu tố kinh tế – Xã hội
5.1. Quan hệ cung cầu
5.2. Thị hiếu của người tiêu dùng
5.3. Chính sách vĩ mô của Nhà nước
Chương 2: Tình hình công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết bị thương mại
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thiết bị thương mại
1. Quá trình hình thành.
2. Quá trình phát triển
II. Những đặc điểm công nghệ-kinh tế chủ yếu ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ tại công ty cổ phần Thiết bị thương mại
1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường
1.1. Đặc điểm về sản phẩm
2.2. Đặc điểm về thị trường.
2. Cơ cấu lao động
3. Tình hình tài sản và vốn kinh doanh
4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất
4.1. Đặc điểm về quy trình sản xuất
4.2. Đặc điểm về thiết bị máy móc
III. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết bị thương mại
1. Kết qủa tiêu thụ sản phẩm
1.1 Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty trong một số năm gần đây
1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
2. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty
2.1 Thực trạng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm
2.2 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
2.3 Chính sách giá cả sản phẩm và phương thức thanh toán
2.3.1 Giá cả sản phẩm
2.3.2 Phương thức thanh toán
2.4 Công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
IV. Một số tồn tại chủ yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Thiết bị thương mại
1. Tồn tại trong quản lý mạng lưới tiêu thụ
2. Tồn tại trong xác định kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
3. Những khó khăn gặp phải do chính sách chế độ của Nhà nước


Xem Thêm: Công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Thương Mại - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Thương Mại - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.