Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số 1LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế hàng hoá trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận. Để thực hiện những yêu cầu đó các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Hạch toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động xây lắp của doanh nghiệp.
Chi phí vật liệu là một trong những yếu tố của qúa trình sản xuất kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu như cũ sẽ làm ra được nhiều sản phẩm xây lắp hơn, tức là làm cho giá thành giảm đi mà vẫn đảm bảo chất lượng. Bởi vậy làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu là nhân tố quyết định làm hạ thấp chi phí giảm giá thành, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đây là một yêu cầu thiết thực, một vấn đề đang được quan tâm nhiều trong quá trình thi công xây lắp của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty xây dựng số 1 em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số 1" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Luận văn gồm 3 chương: ngoài lời nói đầu và kết luận
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số I-Hà Nội
Chương III: Hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số I-Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Vị trí của vật liệu đối với quá trình xây lắp 3
2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 4
3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu ở các doanh nghiệp xây lắp 5
II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 6
1. Phân loại nguyên vật liệu 6
2. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế 8
3. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 10
4. Nội dung công tác kế toán nguyên vật liệu. 11
CHƯƠNG II 27
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I - HÀ NỘI 27

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I – HÀ NÔỊ 27
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng số I - Hà Nội. 27
2. Mục đích, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động xây lắp của Công ty xây dựng số 1 - Hà Nội 27
3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng số 1 - Hà Nội 29
4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty xây dựng số 1 - Hà Nội 33
5. Bộ phận trong cơ quan thực tập . 36
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I – HÀ NỘI 37
1. Đặc điểm vật liệu của Công ty xây dựng số I - Hà Nội 37
2. Phân loại nguyên vật liệu 37
3. Đánh giá nguyên vật liệu . 38
4. Tổ chức hạch toán ban đầu nguyên vật liệu. 39
5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số I-Hà Nội. 45
6. Kế toán tổng hợp nhập – xuất kho tại công ty xây dựng số I-Hà Nội 47
7. Hệ thống sổ sách của công ty 53
CHƯƠNG III 54
HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I - HÀ NỘI 54

I. NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - HÀ NỘI 54
1.Ưu điểm của công ty 54
2. Những mặt còn tồn tại ở công ty 55
II.NHỮNG VẤN ĐỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - HÀ NỘI 57
KẾT LUẬN 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
CHỮ VIẾT TẮT 63
MỤC LỤC 64


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng số 1 sẽ giúp ích cho bạn.