Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Ngành kinh doanh dịch vụ ngày càng phát triển và trở thành một lĩnh vực giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của mỗi đất nước. Trong thời đại mới, khi các nền kinh tế đang tiến tới sự hội nhập và toàn cầu hoá. Khi tiến bộ khoa học phát triển hết sức nhanh chóng, vòng đời của các sản phẩm ngày càng ngắn lại, các nhà sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế không ngừng sự tăng cường hợp tác để giành giật ưu thế trên thị trường, các hoạt động hợp tác đầu tư, thúc đẩy thương mại, khuếch trương sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng và Hội chợ Triển lãm là một trong các lĩnh vực có điều kiện và phát huy hiệu quả nhất cho mục tiêu này.
Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam - Doanh nghiệp Nhà nước có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức các dịch vụ hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, trong những năm gần đây là một trong những đơn vị quốc doanh hoạt động có hiệu quả và đang trên đà phát triển.
Và cùng với xu hướng chung của các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cũng không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Như vậy để quản lí có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản lí khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu, phục vụ cho việc quản lí kinh tế cả về vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường tạo cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thử thách, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, phản ánh trình độ quản lí, sử dụng vật tư, lao động, trình độ tổ chức công nghệ sản xuất sản phẩm nên giá thành sản phẩm là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm không chỉ dừng lại ở chỗ tính đúng, tính đủ chi phí trong giá thành mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp. Đây là một đòi hỏi khách quan của công tác quản lí. Do đó việc nghiên cứu để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho hợp lí luôn là mối quan tâm của mọi doanh nghiệp.
Xuất phát từ nhận thức đó, qua một thời gian thực tập tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, được đối diện với thực trạng quản lí sản xuất kinh doanh, em nhận thấy rõ vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công tác quản lí tại đơn vị. Do đó em lựa chọn đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành " cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề này bao gồm 2 phần:
Phần thứ nhất : Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Phần thứ hai : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Trung tâm
Do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn vì vậy bài viết còn nhiều thiếu sót rất mong được sự góp ý của thầy cô và các anh chị .
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ I 3
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 3

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 3
1. Quá trình hình thành và phát triển 3
2. Đặc điểm chung về tổ chức bộ máy quản lý 4
3. Qui trình công nghệ sản xuất 6
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy và hình thức sổ kế toán ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 8
II. TÌNH HÌNH THỨC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM HỘI TRỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 14
1. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
c. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 30
2. Công tác ké toán tính giá thành tại trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam 44
PHẦN THỨ II 50
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VIỆT NAM 50

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 50
1. Về hệ thống báo cáo kế toán 51
2. Nhận xét cụ thể về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Trung tâm 51
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TRUNG TÂM HỘI TRỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 55
1. Đối với khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55
2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp 56
3. Chi phí sản xuất chung 56
KẾT LUẬN 59
MỤC LỤC 60


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.