Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền sản xuất hàng hoá, sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra là để tiêu thụ trên thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Chính vì vậy, tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được trong quá trình liên tục: sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng.
Mục đích cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào trên thị trường cũng là tối đa hoá lợi nhuận. Mà điều này chỉ có thể đạt được khi kết thúc giai đoạn tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Nhất là trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp được tự do trong cạnh tranh, được tự chủ trong quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Muốn đạt được mục đích thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm cách nào đó để xúc tiến tiêu thụ san phẩm của mình một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
Kế toán có vai trò như một công cụ quản lý đắc lực, có nhiệm vụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin một cách chính xác đầy đủ kịp thời giúp cho người điều hành doanh nghiệp có quyết định đúng đắn. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả tốt đòi hỏi công tác tiêu thụ phải phản ánh, giám sát chặt chẽ các chi phí và thu thập các vấn đề có liên quan đến hoạt động tiêu thụ nhằm xác định kết quả kinh doanh đúng đắn.
Đại hội XI đã đánh dấu một bước phát triển mới cho nền kinh tế, hình thành nền kinh tế hàng hoá với việc đa dạng các loại hình ngành nghề kinh doanh. Đứng trước thực tế như vậy việc sản xuất ra thành phẩm đã khó nhưng việc tiêu thụ thành phẩm còn khó khăn hơn nhiều, nó đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự sống còn đối với các doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra cho các doang nghiệp là không ngừng tăng cường cả về số lượng và chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, mở rộng tiêu thụ, để luôn đứng vững và có sức cạnh tranh trên thị trường. Câu hỏi: “làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra” vẫn luôn được đặt ra từng ngày, từng giờ làm trăn trở những doanh gia hết lòng cống hiến mình cho nghiệp chủ, làm thao thức những con người đang khát khao khẳng định mình giữa dòng đời ồn ào nghiệt ngã. Để đạt được kết quả kinh doanh như vậy các doanh nghiệp cần phải có sự quan tâm đặc biệt tới công tác thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
Qua thời gian thực tập tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam, nhận thấy được vai trò quan trọng của công tác tổ chức hạch toán thành phẩm & tiêu thụ thành phẩm trong việc xác định kết quả kinh doanh của Nhà máy, em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động này ở Nhà máy thông qua đề tài sau:
“Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam.”
Kết cấu chuyên đề bao gồm ba phần:
Chương I: Thực trạng về công tác tổ chức và quản lý tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam.
Chương II: Những vấn đề lý luận và thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại doanh nghiệp cơ khí Hồng Nam.
Chương III: Hoàn thiện hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam.
Bằng sự tích luỹ kinh nghiệm qua những trang sách và vốn kiến thức còn hạn hẹp chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Mong các thầy cô có ý kiến nhận xét giúp em hoàn thiện đề tài này.
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TẠI 3
NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY 3
1. Chức năng sản xuất kinh doanh của nhà máy 3
2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy 4
3. Vị trí của nhà máy trong nền kinh tế hiện nay 4
4. Thị trường tiêu thụ của nhà máy 5
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 5
1. Đặc điểm chung của bộ máy quản lý 5
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nhà máy 6
III. ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY 7
1. Quy mô và cơ cấu vốn kinh doanh 8
2. Bảng tình hình máy móc, thiết bị của nhà máy cơ khí Hồng Nam 8
IV. TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 9
1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất của nhà máy 9
2. Sơ đồ quy trình kỹ thuật sản xuất của nhà máy 10
CHƯƠNG II 11
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 11

I. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG 11
1. Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 11
2. Đánh giá thành phẩm 12
II. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 16
1. Tổ chức hạch toán chi tiết thành phẩm 16
2. Hạch toán kế toán tổng hợp thành phẩm 19
III. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 23
1. Tổ chức chứng từ kế toán và hạch toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng 23
2. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng 24
3. Kế toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 26
4. Kế toán kết quả tiêu thụ 28
IV. HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 30
V. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 31
1. Tổ chức bộ máy kế toán tại nhà máy cơ khí Hồng Nam 31
1.1. Đặc điểm 31
1.2. Hệ thống chứng từ kế toán tại nhà máy 32
1.3. Hình thức tổ chức kế toán 32
1.4. Bộ máy kế toán 33
2. Thực tế công tác hạch toán thành phẩm tại nhà máy cơ khí Hồng Nam 35
2.1. Tình hình quản lý thành phẩm 35
2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 37
2.3. Kế toán thành phẩm 38
2.4. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Nhà máy cơ khí Hồng Nam 48
2.5. Xác định kết quả kinh doanh 54
CHƯƠNG III 57
CHƯƠNG III 58
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI 58
NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 58

I. NHẬN XÉT CHUNG 58
II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI NHÀ MÁY CƠ KHÍ HỒNG NAM 59
1. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm 59
2. Về công tác ghi sổ kế toán 59
3. Hoàn thiện mức dự phòng phải thu khó đòi 60
KẾT LUẬN 65
MỤC LỤC 66


Xem Thêm: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy cơ khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy cơ khí sẽ giúp ích cho bạn.