Lời mở đầu
Trong cơ chế thị truờng luôn luôn vận động và thay đổi .Đối với doanh nghiệp kinh doanh, một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất đó là đối tượng lao động, vật liệu cũng vậy nó cũng là đối tượng lao động nhưng đã thể hiện dưới dạng vật hoá như bông trong doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng dày, vải trong doanh nghiệp may mặc .
Mặt khác mỗi một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững đòi hỏi phải hiểu rõ chính mình, làm sao để thành công và phát triển, làm sao có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác tức là đòi hỏi một doanh nghiệp phải tạo ra được những sản phẩm mà uy tín của mình được giữ vững độ tin cậy cao tạo cho khách hàng một sự tin tưởng khi làm ăn với nhau .Vì vậy phải có những sản phẩm đạt chất lượng tốt đồng nghĩa với việc chọn vật liệu đạt chất lượng , đúng tiêu chuẩn .
Cho nên vật liệu rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, nhưng chỉ mỗi vật liệu vẫn chưa đủ mà phải có công cụ dụng cụ để tác động lên vật liệu tạo ra sản phẩm. Nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm hàng may mặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
Nhận thức được tầm quan trọng trên đồng thời được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường và trong thời gian thực tế tại Chi Nhánh Công Ty 28 tại Đà Nẵng. Em đã chọn đề tài " HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ " để làm chuyên đề tốt nghiệp. Đề tài trên gồm có những phần sau
Báo cáo gồm có 3 phần :
Phần I : Cơ sở lý luận của chuyên đề .
Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán kế toán kế toán tại đơn
A. Giới thiệu về công ty .
B. Thực trạng công tác kế toán
Phần III : Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán kế toán tại đơn vị.
A. Đánh giá chung.
B. Những đóng góp
Tuy nhiên đề tài này so với một số đề tài khác hơi rộng. Song với trình độ kiến thức còn hạn chế không tránh khỏi những sai sót. Kính mong sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng các anh, chị trong phòng hành chính của Chi Nhánh Công Ty 28 tại Đà Nẵng làm cho đề tài càng ngày hoàn thiện hơn.


Lời mở đầu. 1
PHầN I Lý LUậN CƠ BảN Về VậT LIệU Và CÔNG Cụ DụNG Cụ TRONG DOANH NGHIệP 3
I. VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ 3
A. VẬT LIỆU: 3
1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc kế toán và nhiệm vụ của vật liệu: 3
2. Phân loại và tính giá vật liệu: 4
B /CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 6
1. Khái niệm, đặc điểm, của công cụ dụng cụ: 6
2. Nguyên tắc hạch toán: 7
II. QÚA TRÌNH HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 8
1. Vật liệu: 8
2. Công cụ dụng cụ: 21
3. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 23
Phần ii Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác Hạch toán kế toán tại đơn vị 25
A. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY 28 TẠI ĐÀ NẴNG: 25
I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH: 25
II. ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY 28 TẠI ĐÀ NẴNG : 25
1/ Đặc điểm sãn xuất kinh doanh : 25
2/Chức năng: 26
3/ Nhiệm vụ : 26
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN KÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY 28 TẠI ĐÀ NẴNG . 26
1. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty 28 tại Đà Nẵng: 26
2. Chức bộ máy kế toán tại chi nhánh : 28
B. Thực trạng công tác kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại chi nhánh công ty 28 tại Đà Nẵng . 31
I. ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY : 31
II. Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại chi nhánh : 31
1. Đặc điểm quy trình sản xuất của chi nhánh công ty: 33
2. Thực trạng kế toán: 33
Phần iii NHỮNG ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ 47
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ 47
1. Những ưu điểm về thực trạng công tác hạch toán kế toán tại đơn vị: 47
2. Những tồn tại về công tác hạch toán kế toán tại đợn vị: 47
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 28 TẠI ĐÀ NẴNG 47
Kóỳt luận. 49


Xem Thêm: Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ sẽ giúp ích cho bạn.