KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN


Lời mở đầu
Trên những kiến thức chúng ta đã học, giờ đây được sự giúp đỡ, hướng dẫn của lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo chuyên ngành cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cô chú tại Xí nghiệp May Điện Bàn đã tạo điều kiện cho em hoàn thành hiệm vụ trong thời gian thực tập, đi vào công việc thực tế của mình. Đồng thời qua đợt thực tập này cũng giúp em phân biệt biệt được sự khác nhau giữa việc học lý thuyết và thực hành, biết được tầm quan trọng của ngành kế toán tài chính.
Như chúng ta đã biết, hiệu quả kinh tế luôn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy làm thế nào để hiệu quả đạt cao nhất luôn là vấn đề vô cùng quan trọng đối với nhà quản lý kể cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả không chỉ đơn thuần quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác của nền kinh tế đất nước bởi những tác động dây chuyền của nó.
Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển cũng đều phải nghĩ đến việc tổ chức mọi hoạt động sản xuất và nâng cao tay nghề sao cho hiệu quả lợi nhuận ngày một tăng, bù đắp chi phí. Ở chế độ ta, lợi nhuận dùng để tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống mọi thành viên trong xã hội. Điều đó đòi hỏi người lãnh đạo phải có một trình độ quản lý nhất định. Để nâng cao hiệu quả kinh tế thật sự thì các cơ sở kinh doanh thực hiện quyền tự chủ của mình đã tích cực đẩy mạnh nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Điều này rất quan trọng và là vấn đề mấu chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp May Điện Bàn, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp. Dựa vào thực tế công tác sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp, kết hợp với kiến thức được trang bị trong nhà trường em đã chọn chuyên đề: “KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN”
Mặc dù em rất cố gắng nhưng với khả năng hạn chế, điều kiện thời gian tìm hiểu có hạn, kinh nghiệm thực tiển còn ít nên chắc chắn chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý bổ sung của tổ kế toán và Ban lãnh đạo xí nghiệp nói chung cũng như phòng kế toán Xí nghiệp May Điện Bàn nói riêng để bản chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của tổ Kế toán và Ban lãnh đạo phòng kế toán tài vụ, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản trị kinh doanh xí nghiệp May Điện Bàn đã giúp em nắm chắc hơn về mặt lý luận lẫn thực tiễn và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp.
Điện Bàn ngày 01 tháng 4 năm 2004Học sinh thực tập
Đỗ Thị Kim Phượng

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN . 1
I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí Nghiệp May Điện Bàn . 1
II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của xí nghiệp 3
1. Chức năng của Xí nghiệp May Điện Bàn . 3
2. Nhiệm cụ của Xí nghiệp May Điện Bàn . 3
3. Quyền hạn của xí nghiệp 4
III. Tổ chức sản xuất ở Xí Nghiệp May Điện Bàn 41. Công đoạn sản xuất . 4
2. Quy trình sản xuất . 4
IV. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và hình thức
kế toán áp dụng tại Xí Nghiệp May Điện Bàn . 6
1. Đặc điểm và tình hình 6
2. Bộ máy quản lý 6
3. Bộ máy kế toán 8
V. Hình thức kế toán áp dụng tại Xí Nghiệp May Điện Bàn 10
1. Hình thức tổ chức . 10
2. Sơ đồ kế toán “Chứng từ ghi sổ” 10
3. Trình tự ghi sổ 10
VI. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại
Xí Nghiệp May Điện Bàn . 12
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY
ĐIỆN BÀN 13
I. Tổng quát chung về tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13
1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13
2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 13
3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm14
II. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại XN May Điện Bàn 15
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
2. Chi phí nhân công trực tiếp 17
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 22
4. Tổng chi phí sản xuất tại xí nghiệp May Điện Bàn 29
5. Tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Điện Bàn 31
6. Tổ chức sổ kế toán . 32

Phần kết luận


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may điện bàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may điện bàn sẽ giúp ích cho bạn.