Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà NẵngĐề cương đề tài mã số: 18012

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1
I)Khái quát chung về tiêu thụ, kết quả tiêu thụ và nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp thương mại . 1
1/Khái niệm về hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá, kết quả tiêu thụ và một số khái niệm liên quan 1
2/Vai trò, ý nghĩa của công tác tiêu thụ 2
3/Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ . 2
4/Các phương thức tiêu thụ 2
5/Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho 3
II)Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 4
1/Hạch toán doanh thu tiêu thụ . 4
2/Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu . 8
3/Hạch toán giá vốn hàng bán . 10
4/Hạch toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp . 12
5/Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ . 15
PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG . 16
A - KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 16
I)Giới thiệu chung về Công Ty . 16
1/Quá trình hình thành và phát triển . 16
2/Chức năng, nhiệm vụ 16
3/Đặc điểm kinh doanh . 17
II)Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty 17
1/Sơ đồ bộ máy quản lý 17
2/Nhiệm vụ của từng phòng ban . 19
III)Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty . 20
1/Sơ đồ bộ máy kế toán 20
2/Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán 21
3/Hình thức sổ kế toán 22

B - TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 23
I)Đặc điểm tổ chức tiêu thụ hàng hoá tại Công Ty 23
1/Đặc điểm phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán 23
2/Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ . 23
3/Phương pháp tính giá vốn hàng bán 24
II)Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ . 24
1/Chứng từ sử dụng . 24
2/Tài khoản sử dụng 24
3/Sổ sách sử dụng 24
III)Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng 25
1/Hạch toán doanh thu tiêu thụ . 25
2/Hạch toán giá vốn hàng bán . 32
3/Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 37
4/Hạch toán kết quả tiêu thụ 41
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ BÀI HỌC RÚT RA TỪ TINH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG 45
I)Nhận xét chung về tình hình kinh doanh và công tác tổ chức hạch toán tại công ty 45
1/Nhận xét chung 45
2/Ưu điểm và nhược điểm 45
II)Một số ý kiến góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hạch toán kế toán . 46
LỜI KẾTLỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam hiện trong giai đoạn đổi mới trên nhiều lĩnh vực. Hoà mình vào dòng chảy sôi động của nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà Nước theo hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam mới gia nhập tổ chức thương mại Thế Giới WTO thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều thách thức. Để đứng vững trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn nhận thức, đánh giá được vị trí và tiềm năng của mình trên thị trường, xây dựng cho mình chiến lược kinh tế linh hoạt, cơ chế quản lý chặt chẽ. Như chúng ta đã biết hàng hoá từ khi được hình thành đến khi tiêu thụ trên thị trường phải thông qua khâu lưu thông. Chính vì vậy thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
Tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng là khâu quan trọng nhất để doanh nghiệp đạt được mục đích cuối cùng của mình là “Lợi nhuận”. Muốn thành công đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể thì doanh nghiệp phải có các biện pháp thích hợp cho công tác tổ chức, quản lý kế toán quá trình tiêu thụ hàng hoá. Khi công tác kế toán quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ được kiểm tra và thực hiện tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể theo dõi chặt chẽ, chi tiết được tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, xác định được lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được là bao nhiêu và cung cấp thông tin cho nhà quản lý lập dự toán chính xác hơn cho các kỳ sau tăng hơn so với kỳ trước.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng để làm báo cáo tốt nghiệp.Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng .
Phần III: Một số ý kiến và bài học rát ra từ tình hình thực tế về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng .
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy PHAN THANH HẢI, cùng các Chị ở phòng Tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.

Đà Nẵng , tháng 3 năm 2007
Sinh viên thực hiện
Trần Thị Thanh Thu


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định tiêu thụ tại Công ty cổ phần Lương Thực Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định tiêu thụ tại Công ty cổ phần Lương Thực Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.