Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty giống NLN Quãng Nam


LỜI MỠ ĐẦU

Trong những năm qua, kể từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường . Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại, phát triển và đạt được mục tiêu tồn tại đều phải nghĩ đến việc tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả, lợi nhuận mang lại ngày càng tăng để bù đắp chi phí.
Xuất phát từ thực tế đó, mỗi doanh nghiệp cần phải tổ chức thực hiện tốt mọi yêu cầu của quá trình sản xuất-kinh doanh, từ quản lý đồng vốn bỏ ra mua máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất đến khi sản phẩm hoàn thành tiêu thụ, phải luôn tạo cho mình một chổ đứng vững chắc bằng uy tín, chất lượng sản phẩm, không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, không ngừng nâng cao đội ngũ quản lý và công nhân lành nghề nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm nhằm mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận cao nhất có thể đạt được.
Việc tính đúng sai, tính đủ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc cần thiết, là cơ sỡ để xác định chính xác lợi nhuận, từ đó giúp cho nhà quản trị có quyết định đúng đắn đối với việc lựa chọn mặt hàng sản xuất. Xuất phát từ tầm quan trọng đó trong thời gian thực tập tại Công ty giống Nông lâm nghiệp Quãng Nam và kết hợp với kiến thức đã học em mạnh dạn chọn đề tài:”Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty giống NLN Quảng Nam”để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, từ đó tìm ra những biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm trong tương lai. Đề tài gồm 3 phần :
- Phần I: Đặc điểm tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty giống Nông Lâm Nghiệp Quãng Nam .
- Phần II: Nội dung chính về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty giống Nông Lâm Nghiệp Q uãng Nam.
-Phần III: Một số ý kiến nhằm đề xuất thực hiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty giống Nông Lâm Nghiệp Quãng Nam .
Mặc dù trong quá trình tìm hiểu lý luận và thực hiện để hoàn thành chuyên đề này, em đã được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">han Uyên Trang và các cô chú trong phòng kế toán của Công ty nhưng do nhận thức và trình độ còn hạn chế. Mặc khác kinh nghiệm thực tiễn có ít nên chắc chắn trong lúc làm chuyên đề này không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo bộ môn kế toán, cùng toàn thể cô chú, anh chị phòng kế toán tại Công ty để em cũng cố và hoàn thiện hơn kiến thức và chuyên môn của mình.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
˜&™
Mục lục
Lời mở đầu 1
Phần I :Đặc điểm tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty giống Nông Lâm Ngiệp Quảng Nam
Khái quát chung về Công ty giống Nông Lâm nghịêp Quảng Nam 2
I.Quá trình hình thành và phát triển Công ty 2
II.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 2
1. Nguồn vốn 2
2. Lao động 2
III.Tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty giống NLN Quảng Nam 3
1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty 3
2.Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất 3
3.Ban giám đốc 3
4.Các phòng ban chức năng 4
IV.Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán ở Công ty 5
1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty 5
a. Loại hình tổ chức kế toán ở Công ty 5
b.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 5
c.Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 6
V.Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty 8
Phần II :Nội dung chính về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
xuất tại Công ty giống Nông lân nghiệp Quảng Nam 10
I.Tổng quan về CPSX và tính giá thành tại Công ty giống Nông
lâm nghiệp Quảng Nam 10
1.Khái niệm về CPSX 10
2.Phân loại CPSX 10
3.Nhiệm vụ của CPSX 11
4.Đặc điểm tập hợp CPSX 12
5.Phương pháp tập hợp chi phí ở Công ty 12
6.Khái niệm giá thành 12
7.Phân loại giá thành 12
II.Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 13
1.Kế toán chi phí Nguyên vật liệu 13
2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 19
3.Kế toán chi phí sản xuất chung 24
4. Kiểm kê và Đánh giá sản phẩm dở dang 29
5.Tổng hợp chi phí sản xuất 29
6.Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty 30
Phần III :Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp CPSX và tính
giá thành sản phẩm tại Công ty giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam 33
I.Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành
tại Công ty Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam 33
1.Ưu điểm 33
2. Hạn chế 33
II.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản
Xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty giống Nông lâm
nghiệp Quảng Nam 34
1.Về công tác tổ chức bộ máy kế toán 34
2.Về sổ sách kế toán 34
3.Về công tác hạch toán CPSX 35
4.Về công tác tổ chức tính giá thành 35
5.Về công tác hạch toán chi phí sửa chửa lớn TSCĐ 36
6.Về biện pháp hạ giá thành sản phẩm 36
Kết luận 38


Xem Thêm: Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty giống NLN Quãng Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty giống NLN Quãng Nam sẽ giúp ích cho bạn.