Thực trạng và giải pháp tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH SX & TM Hưng PhátĐề cương đề tài mã số:20397

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 3
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh 7
1.2.Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm . 7
1.2.1.1 Ngành nghề kinh doanh 7
1.2.1.2 Các sản phẩm chính .
1.2.2 Quy trình sản xuất . 8
1.2.2.1 Quy trình công nghệ 8
1.2.2.2 Mô tả công nghệ sản xuất 0
1.2.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống kinh doanh 11
1.3Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 2
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM HƯNG PHÁT . 6
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 6
2.1.1 Mô hình bộ máy kế toán 6
2.1.2 Lao động kế toán trong bộ máy: 17
2.1.3 Phân công lao động trong bộ máy kế toán . 17
2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ chính sách kế toán 19
2.2.1 Các chính sách, chế độ kế toán chung đang áp dụng tại công ty . 19
2.2.2 Đặc điểm vận dụng các yếu tố trong chế độ kế toán hiện hành của công ty 22
2.2.2.1 Hệ thống tài khoản 22
2.2.2.2 Chế độ chứng từ kế toán 22
2.2.2.3 Chế độ sổ và hình thức kế toán 22
2.2.3.4 Hệ thống báo cáo tài chính 25
2.3 Đặc điểm tổ chức một số phần hành chủ yếu 25
2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất sản và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát . 25
2.3.1.1 Yêu cầu quản lý 25
2.3.1.2 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 26
2.3.1.2.1 Tài khoản sử dụng . 26
2.3.1.2.2 Chứng từ sử dụng 27
2.3.1.2.3 Sổ sách sử dụng . 27
2.3.1.2.4 Quy trình lưu chuyển chứng từ . 27
2.3.1.2.5 Kế toán chi tiết 28
2.2.1.2.6 Kế toán tổng hợp . 44
2.3.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH SX&TM Hưng Phát 50
2.3.2.1 Yêu cầu quản lý 50
2.3.2.2 Đặc điểm kế toán tiêu thụ thành phẩm . 50
2.3.2.2.1 Tài khoản sử dụng . 50
2.3.2.2.2 Chứng từ sử dụng 50
2.3.2.2.3 Sổ sách sử dụng . 50
2.3.2.2.4 Quy trình lưu chuyển chứng từ . 51
2.3.2.2.5 Kế toán chi tiết 52
2.2.2.2.6 Kế toán tổng hợp . 59
Chương III: Đánh giá thực trạng hạch toán kế tại công ty TNHH SX & TM Hưng Phát 62
3.1 Những ưu điểm 62
3.2. Những tồn tại . 64
3.3. Một số ý kiến đóng góp . 65
KẾT LUẬN 68
Tài liệu tham khảo


Danh mục viết tắt
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
SX & TM : Sản xuất và thương mại
TSNH : Tài sản ngắn hạn
TSDH : Tài sản dài hạn
HĐQT : Hội đồng quản trị
BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc
TK : Tài khoản
LỜI MỞ ĐẦUCông ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát là nhà chuyên cung cấp thiết bị, vật tư và phụ tùng cho ngành máy in phun công nghiệp của các hãng nổi tiếng thế giới. Đầu năm 2003 Công ty Hưng Phát đã đưa ra thị trường Việt Nam sản phẩm mới "Cửa cuốn công nghệ của Úc" với chất lượng cao và mang thương hiệu AUSTDOOR. Đây là loại cửa cuốn công nghệ mới tấm liền, động cơ nằm trong trục cuốn lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam đã được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao, đến nay công ty đã có ba nhà máy với tổng công suất 300.000 m2 cửa/năm tại Hưng Yên, thành phố Vinh và thành phố Hồ Chí Minh và gần 100 nhà phân phối cửa Austdoor đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước luôn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ lắp đặt đến bảo hành, bảo trì và các dịch vụ hậu mãi khác.
Trong thời gian kiến tập tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát này em đã tiếp cận công ty với mục đích sau:
- Chủ động đặt vấn đề nghe báo cáo về tình hình tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty
- Có thể áp dụng kiến thức lý luận về hạch toán kế toán và chế độ kế toán hiện hành vào thực tiễn doanh nghiệp.
- Nắm vững những quy định pháp lý của nhà nước về mặt kinh tế tài chính và các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát
Báo cáo kiến tập gồm 3 phần:
- Chương 1: Tổng quan về kinh doanh và quản lý Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát
- Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Hưng Phát
- Chương 3: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty TNHH sản xuất & thương mại Hưng Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp tổ chức hạch toán Kế toán tại Công ty TNHH sản xuất & thương mại Hưng Phát sẽ giúp ích cho bạn.