Kế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việt NamKế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả kinh doanh
Mã số đề tài: 20677
LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế thị trường hiện nay, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động sang tạo trong kinh doanh, phải trịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hang hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định kết quả kinh doanh nói chung và kết quả bán hang nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ hang hoá là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ hang hoá vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận từ công tác kế toán tại công ty cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việt Nam em đã chọn đề tài “Kế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả kinh doanh”
Nội dung chính của báo cáo tổng hợp ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 phần như sau:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việt Nam
Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việt Nam
Phần 3: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việt Nam

I. Khái quát chung về công ty cổ phần công nghệ hoàng gia việt nam
1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1. Tình hình phát triển của Công ty kể từ khi thành lập đến nay.

KẾT LUẬN
Quản lý tốt quá trình tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ là một vấn đề mà mọi doanh nghiệp cần phải quan tâm do tính quan trọng và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát tiêu thụ hàng hoá thực sự là một công cụ đắc lực trong việc phản ánh và giám đốc tình hình biến động hành hoá và quá trình tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp.
Với những kiến thức đã được học tại trường và qua thời gian đi sâu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việt Nam cùng với sự giúp đỡ nhịêt tình của cô giáo Trần Nam Thanh và toàn bộ cán bộ nhân viên phòng kế toán của công ty bước đầu em đã hoàn thành xong báo cáo tổng hợp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn.


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Hoàng Gia Việ sẽ giúp ích cho bạn.