Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thuỷ sản Đà NẵngĐề cương đề tài mã số:18075

Lời mở đầu
PHẦN I:ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA CTY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG
I. Sự ra đời và quá trình phát triển của công ty 1
1. Sự ra đời của Công ty . 1
2. Quá trình phát triển Công ty từ khi thành lập đến nay . 1
II. Chức năng & nhiệm vụ của công ty 2
1. Chức năng . 2
2. Nhiệm vụ 2
III. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại công ty 3
1. Tổ chức bộ máy quản lý . 3
2. Tổ chức công tác kế toán 4
IV. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Đà Nẵng 6
1. Thuận lợi 6
2. Khó khăn 7
V. Kết quả hoạt động của công ty trong 2 năm gần đây . 7
PHẦN II:KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THEO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Những vấn đề chung liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
1. Khái niệm kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
2. Mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 8
3. Phương pháp tính giá toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
4. Nhiệm vụ kế toán 10
II. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ theo chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 11
1. Đối tượng và phương pháp hạch 11
2. Tổ chức chứng từ kế toán 11
3. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán . 15
4. Sổ sách kế toán . 29
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
I. Đối với đơn vị thực tập . 31
1. Về công tác quản lý 31
2. Về công tác kế toán nghiệp vụ 31
II. Đối với nhà trường . 32
1. Tổ chức thực tập, thời gian thực tập . 32
2. Ý kiến đề xuất . 32
Kết luận


Lời mở đầu

Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới, hội nhập nền kinh tế khu vực và những biến động tích cực của nền kinh tế nước ta đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nền kinh tế thế giới đang bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, điều này mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để thâm nhập phát triển thị trường, tiếp thu kinh nghiệm quản lý của các nước có nền kinh tế phát triển, đồng thời tiếp thu các khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, cũng mang lại nhiều thử thách đối với doanh nghiệp đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn.
Công ty cổ phẩn thuỷ sản Đà Nẵng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng và lĩnh vực khác nhau trong đó sản xuất sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu chiếm tỷ trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, việc hạ thấp giá thành sản phẩm là một nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết.
Công việc hạ giá thành đặt ra là yêu cầu phải nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phải xây dựng những phương án hạ thấp giá thành sản phẩm trong từng thời kỳ, từng thời điểm cụ thể.
Sau thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng, em nhận thấy đf được vai trò quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Nội dung của đề tài gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Đặc điểm, tình hình của Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng
Phần thứ hai: Kế toán các nghiệp vụ theo chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Phần thứ ba: Nhận xét và kiến nghị
Báo cáo được hoàn thành nhờ sự chỉ dẫn tận tình của thầy Võ Thi và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán, phòng kinh doanh của Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do năng lực còn hạn chế nên không thể tránh những sai sót. Mong nhận được những ý kiến góp ý của quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Em xin gởi đến thầy cô và các cô chú trong Công ty cổ phần thuỷ sản Đà Nẵng lòng biết ơn sâu sắc.


Xem Thêm: Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản sẽ giúp ích cho bạn.