Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty XD và TM XNK Hà ThànhĐề cương đề tài mã số:18079

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu hướng phát triển của Thế giới, đất nước ta cũng đang trong quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế mở nhiều thành phần từng bước khắc phục những khó khăn để tiến hành thực hiện quá trình CNH, HĐH đất nước định hướng XHCN. Nền kinh tế nước ta hiện nay rất đa dạng, nhiều thành phần kinh tế, xã hội phát triển nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn, mọi yêu cầu về kỹ mỹ thuật và chất lượng công trình ngày càng cao. Một đặc trưng của nền kinh tế thị trường là sự cạnh tranh, vì vậy để thích nghi với môi trường kinh doanh mới đòi hỏi doanh nghiệp một hướng đi đúng, một phương án kinh doanh có hiệu quả. Đây cũng chính là cơ hội để phát huy năng lực của của mình nhưng đồng thời cũng là một thách thức mà doanh nghiệp phải vượt qua để tự khẳng định mình. Bất kỳ một đơn vị kinh doanh nào cũng mong muốn sản phẩm của mình làm ra phải có chất lượng cao, được thị trường chấp nhận và thu được lợi nhuận tối đa từng bước phát triển doanh nghiệp mình đứng vững trong thị trường hiện nay.
Để hoạt động có hiệu quả các doanh nghiệp phải đẩy mạnh công tác quản lý hoàn thiện các tổ chức kinh doanh, nâng cao tay nghề, nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng để tạo nên những công trình hiện đại, chất lượng cao. Thì việc tiết kiệm chi phí và hạ giá thành công trình sản phẩm là một yếu tố cơ bản giúp cho các doanh nghiệp xây dựng tạo được lợi thế cạnh tranh và uy tín đối với khách hàng.
Với nhận thức và tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất với mong muốn thể hiện sự nắm bắt tiếp thu bài vở qua quá trình học tập bằng sự vận dụng phản ánh thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp bằng ngôn ngữ kế toán. Với sự hướng dẫn của Thầy giáo Lê Thanh Quốc và sự giúp đỡ của các anh chị kế toán của công ty nên em chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm“ tại Công ty XD và TM XNK Hà Thành.
Ngoài ba phần : Mở đầu, Kết luận, Mục lục bản báo cáo gồm có 3 phần :
Phần A : Cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.
Phần B : Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành tại Công ty XD và TM XNK Hà Thành quý I /2003.
Phần C : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty XD và TM XNK Hà Thành.

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN A : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2
I. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2
1. Khái niệm về chi phí sản xuất . 2
2. Khái niệm về giá thành 2
II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 2
1. Phân loại chi phí sản xuất 2
2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 4
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 5
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 5
2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 5
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH . 6
1. Đối tượng tính giá thành 6
2. Phương pháp tính giá thành 6
V. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT . 7
1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 8
3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 9
4. Kế toán chi phí sản xuất chung 11
5. Kế toánhợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 13
VI. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT 14
1. Thiệt hại phá đi làm lại . 14
2. Thiệt hại ngừng sản xuất 15
VII. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ . 15
PHẦN B : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XD VÀ TM XNK HÀ THÀNH 17
A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 17
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 17
1. Quá trình hình thành . 17
2. Quá trình phát triển . 17
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT 17
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 18
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý . 18
2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận . 18
IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN . 19
1. Sơ đồ bộ máy kế toán . 19
2. Chức năng của các bộ phận . 19
3. Hình thức kế toán 20
B- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XD VÀ TM XNK HÀ THÀNH . 21
I. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 21
II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT . 22
1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 25
3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 28
4. Kế toán chi phí sản xuất chung . 31
5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 34
6. Đánh giá sản phẩm dở dang . 35
III. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH . 35
PHẦN C : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XD VÀ
TM XUẤT NHẬP KHẨU HÀ THÀNH 37
I. NHẬN XÉT CHUNG 37
1.Ưu điểm . 37
2. Nhược điểm 37
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 38
1. Về công tác kế toán . 38
2. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 38
3. Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp 39
4. Về kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 39
5. Về kế toán chi phí sản xuất chung 40
KẾT LUẬN . 41


Xem Thêm: Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây Dựng & Thương Mại xuất n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây Dựng & Thương Mại xuất n sẽ giúp ích cho bạn.