Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty kim khí Hồng Hà
​MỤC LỤC
PHẦN 32
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HỒNG HÀ 32
Ụ. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY KIM KHÍ HỒNG HÀ . 32
1. Quá trình hình thành và phát triển: 32
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh ở Công ty TNHH Kim Khí Hồng Hà: 33
2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh: 33
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh: 34
3. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công ty Hồng Hà: 35
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY. 36
A. Kế toán hàng hoá: 36
1. Công tác tổ chức quản lý chung về hàng hoá: 36
2. Các thủ tục nhập xuất kho và chứng từ kế toán: 38
3. Kế toán chi tiết hàng hoá: 42
4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho hàng hoá tại Công ty Cổ phần kim khí Hà Nội: 45
B. Kế toán tiêu thụ hàng hoá. 52
I. Tình hình tổ chức hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở công ty Hồng Hà. 52
II. Xác định kết quả kinh doanh: 61
PHẦN III 66
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 66
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ HỒNG HÀ: 66
II. NHẬN XÉT CỤ THỂ: 67
1. Kế toán bán hàng: 67
2. Tình hình theo dõi công nợ: 67
3. Về nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: 68
III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ HỒNG HÀ: 68
1. Ý kiến về bộ máy kế toán và phân công trong bộ máy kế toán: 68
2. Ý kiến về hoàn thiện kế toán chi tiết hàng hoá: 69
3. Ý kiến về giá vốn hàng hoá: 70
4. Ý kiến hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi: 70
5. Ý kiến hoàn thiện về kế toán bán hàng: 72
6. Ý kiến về hình thức sổ kế toán: 72
KẾT LUẬN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76
NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1 79
BẢNG KÊ TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN . 81
SỔ CHI TIẾT TIÊU THỤ TÀI KHOẢN 511 82


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty kim khí Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty kim khí Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.