Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy- xe đạp- xe máy
LỜI NÓI ĐẦU

Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (1986) đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam là chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Quyết định trọng đại này đã mở ra một cánh cửa mới, một hướng đi mới cho cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và tạo ra các cơ hội cho mọi thành phần kinh tế, mọi chủ thể kinh tế được phát triển, được làm chủ bản thân mình, tạo đà cho sự phát triển của toàn xã hội.
Trong cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần, nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt vốn có của nó, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng đã thật sự phải vận động để có thể tồn tại và phát triển bằng chính khả năng của mình. Có thể nói các doanh nghiệp thương mại là huyết mạch của nền kinh tế thị trường với chức năng chính là lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng, làm trung gian, cầu nối trong quá trình tái sản xuất xã hội, thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Doanh nghiệp thương mại thực hiện mua bán, bảo quản và dự trữ hàng hoá, mỗi một khâu đều ảnh hưởng đến kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh chung nhưng tiêu thụ hàng hoá được xem là khâu quan trọng của một doanh nghiệp thương mại từ đó góp phần tác động đến cả quá trình tái sản xuất xã hội.
Để có thể quản lý, giám đốc một cách chính xác, kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và tình hình tiêu thụ hàng hoá nói riêng thì kế toán có vai trò hết sức quan trọng.
Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá đối với các doanh nghiệp thương mại, cùng với những kiến thức đã được học tập ở trường và qua thời gian thực tập tại Công ty điện máy - xe đạp - xe máy, em đã lựa chọn đề tài:
“Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy- xe đạp- xe máy”.
Đề tài này có phạm vi nghiên cứu ở lý luận chung về nghiệp vụ bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại, kết hợp với thực tiễn kinh doanh và công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Điện máy - xe đạp - xe máy nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng tại doanh nghiệp thương mại nói chung và tại công ty Điện máy - xe đạp - xe máy nói riêng.
Bản luận văn này có bố cục gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Điện máy - xe đạp - xe máy.
Chương III: Phương hướng tổ chức và các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp cụ bán hàng tại công ty Điện máy - xe đạp - xe máy.
Để hoàn thành được đề tài luận văn của mình, em đã có được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị trong phòng kế toán của công ty và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo
Với thời gian thực tập có hạn, khả năng lý luận cùng trình độ hiểu biết còn hạn chế nên bản luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô cũng như tập thể cán bộ nhân viên phòng kế toán của công ty Điện máy - xe đạp - xe máy để giúp em cùng cố kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 3
TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 3
2. Vai trò của nghiệp vụ bán hàng 4
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 6
1. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ bán hàng 6
2. Các phương thức bán 8
3. Các phương thức thanh toán 10
4. Thời điểm ghi nhận doanh thu 11
III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN, GIÁ VỐN HÀNG HOÁ 13
1. Phương pháp xác định giá bán hàng hoá 13
2. Phương pháp tính giá vốn hàng hoá 14
IV. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 16
1. Hạch toán ban đầu 16
2. Vận dụng hệ thống tài khoản để hạch toán tổng hợp 17
3. Trình tự kế toán 27
4. Sổ sách kế toán 28
CHƯƠNG II 33
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 33
TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY 33

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY 33
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Điện máy xe đạp xe máy 33
2. Nhiệm vụ tình hình sản xuất kinh doanh 34
3. Cơ cấu bộ máy công ty Điện máy Xe đạp Xe máy 34
4. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán tại công ty Điện máy Xe đạp Xe máy 35
5. Một số kết quả mà Công ty điện máy xe đạp xe máy đạt được trong những năm vừa qua 38
II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY 40
1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại công ty Điện máy xe đạp xe máy 40
2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Điện máy Xe đạp Xe máy 43
CHƯƠNG III 66
PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC BIỆN PHÁP NHẰM 66
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 66
TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY 66

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY 66
1. Những điểm mạnh của công ty trong công tác tổ chức bộ máy kế toán 66
2. Những tồn tại hiện nay của công ty 67
II. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 67
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại 67
2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại 69
III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY 71
1. Ý kiến thứ nhất: Về hạch toán doanh thu cho thuê nhà cửa 71
2. Ý kiến thứ hai: Về hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng của từng mặt hàng 73
3. Ý kiến thứ ba: Hình thức ghi sổ tại công ty 75
4. Ý kiến thứ tư: Các khoản giảm giá hàng bán và chiết khấu thương mại 76
KẾT LUẬN 78
MỤC LỤC 79


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy- xe đạp- xe máy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy- xe đạp- xe máy sẽ giúp ích cho bạn.