Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước Việt Nam đang trên đà đổi mới. Nền kinh tế đã có nhiều đổi thay đáng kể. Cùng với những chuyển biến đó, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất diễn ra trên quy mô lớn, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao nhưng trong nền kinh tế thị trường đầy cơ hội và thách thức không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đứng vững trên thị trường, mà phải đương đầu với những khó khăn và rủi ro. Sự canh tranh, ganh đua nhau, giành giật chiếm lĩnh thị trường, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng diễn ra hơn lúc nào hết.
Trong hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để sản xuất ra sản phẩm với số lượng nhiều, chất lượng cao nhất chi phí thấp nhất và thu được lợi nhuận nhiều nhất. Để đạt được mục tiêu này bất kỳ một người quản lý nào cũng phải nhận thức được vai trò của thông tin kế toán nói chung, kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu để kế toán phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có và tình hình biến động nguyên vật liệu ở doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò đó được thể hiện qua việc giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có những thông tin kịp thời và chính xác để lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất, lập dự toán chi phí nguyên vật liệu đảm bảo cung cấp đủ đúng chất lượng và kịp thời cho sản xuất giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch đồng thời xác định được nhu cầu nguyên vật liệu dự trữ hợp lý tránh gây ứ đọng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
Công ty Dệt - May Hà Nội là một công ty lớn, mặt hàng sản xuất chủ yếu là vải, sợi, sản phẩm dệt kim nên số lượng các loại nguyên vật liệu hàng năm của công ty nhập về vừa lớn vừa phong phú và đa dạng về chủng loại. Chính vì vậy công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty rất được chú trọng và được xem là một bộ phận quản lý không thể thiếu được trong toàn bộ công tác quản lý của công ty.
Với những lý do trên, em quết định lựa chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội". Đề tài này ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 phần:
- Phần I: Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
- Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt -May Hà Nội
- Phần III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
Mặc dù rất cố gắng và luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo nhưng do nhận thức và trình độ còn hạn chế, nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi những tồn tại và thiếu sót. Do vậy, em rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo, các cô chú, anh chị phòng tài vụ trong công ty cùng toàn bộ các bạn đọc nhằm hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn và các cô chú, anh chị ở phòng Kế toán tài chính công ty Dệt - May Hà Nội đã giúp em hoàn thành luận văn này.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 3

I. Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Vai trò của nguyên vật liệu 3
2. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 4
3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 10
II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 13
1. Chứng từ và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 13
2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 14
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 18
1. Thủ tục chứng từ 19
2. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 20
3. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
PHẦN II 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 24

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU 24
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24
2. Những đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty 26
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Dệt may Hà Nội 30
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 33
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 33
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty Dệt may Hà Nội 36
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 39
1. Tình hình chung về vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội 39
2. Quá trình tổ chức hạch toán nhập xuất kho nguyên vật liệu 41
Biểu 2.4 47
3. Hạch toán tổng hợp vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội 50
4. Hạch toán chi tiết vật liệu 58
5. Tổ chức kiểm kê kho vật tư 63
PHẦN III 65
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 65

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 65
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI 68
1. Xây dựng sổ danh điểm vật tư thống nhất cho toàn công ty 68
2. Hoàn thiện hạch toán chi tiết vật liệu 69
3. Hoàn thiện công tác tính giá vật liệu 71
4. Hoàn thiện việc lập sổ chi tiết vật liệu 72
5. Hoàn thiện khoản tạm ứng mua vật liệu 73
6.Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 75
7. Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào hạch toán vật liệu 77
8. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán 77
KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.