Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Tín Việt


LỜI MỞ ĐẦU
Kinh tế thế giới năm 2008 tiếp tục có nhiều biến động, lạm phát ngày càng gây ra những ảnh hưởng nặng nề: tình hình sản xuất kinh doanh liên tục giảm sút, tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng, chênh lệch mức sống giàu nghèo càng rõ rệt.
Là một thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO Việt nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực do suy thoái kinh tế thế giới mang đến. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của Việt Nam năm 2008 đạt 6,23% tức là thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của năm ngoái và thấp nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Tốc độ tăng tuy thấp hơn mức tăng 8,48% GDP của năm 2007 và thấp hơn mục tiêu kế hoạch điều chỉnh tăng 7% nhưng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới thì đây là một nỗ lực đáng ghi nhận.
Bối cảnh kinh tế khó khăn đó đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn đối với nền kinh tế và đối với mỗi doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, lường trước được những khó khăn để đưa ra những chiến lược kinh doanh đóng đắn, phù hợp với tình hình hiện tại và trong tương lai, giúp doanh nghiệp có thể đứng vững trong thời kì kinh tế khó khăn, và tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.
Là Sinh viên thuộc chuyên ngành kế toán của Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo THS. Phạm Minh Hồng và sự giúp đỡ của các anh chị kế toán trong Công ty CP Xây Dựng và TM Tín Việt. Thời gian thực tập vừa qua đã giúp em học hỏi rất nhiều kinh nghiệm bổ ích, em đã hiểu rằng từ lí thuyết trên sách vở đến thực tế của cuộc sống là một khoảng cách rất xa vời, đòi hỏi em cần phải trau rồi kĩ năng nghề nghiệp, rèn luyện về đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội.
Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tín Việt, em đã thu thập được các tài liệu cũng như quan sát, học hỏi được thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế; Em quyết định thực hiện chuyên đề thực tập: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Tín Việt”.
Kết cấu chuyên đề thực tập của em như sau:
I. Giới thiệu tổng quan Công ty
II. Tổ chức hoạt động kế toán của Công ty
III. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
Do quá trình thực tập không nhiều cũng như kinh nghiệm, tài liệu thu thập còn chưa đầy đủ nên chuyên đề thực tập còn nhiều hạn chế, em rất mong nhận được nhiều những ý kiến đóng góp, nhận xét của các thầy cô giáo để em hoàn thiện hơn về kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: 3
1.1.1. Tên cơ quan: 3
1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty: 3
1.2. Sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 4
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và Đặc điểm Kinh doanh của Công ty 5
1.3.1. Chức năng: 5
1.3.2. Nhiệm vụ: 5
1.3.3. Đặc điểm của ngành kinh doanh xây dựng nói chung và của Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và thương mại Tín Việt nói riêng. 6
1.3.4. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất của Công ty. 7
1.3.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 10
1.3.6. Tình hình nhân sự của Công ty. 16

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY 17
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 17
2.2. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại Công ty. 22
2.3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty: 23
2.3.1. Thủ tục , chứng từ 23
2.3.2. Tài khoản sử dụng. 23
2.3.3. Phương pháp hạch toán. 24
2.3.4. Kế toán các khoản trích theo lương: 30
CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNGTY 43
KẾT LUẬN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Tín Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Tín Việt sẽ giúp ích cho bạn.