Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH liên doanh ô tô hoà BìnhLỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực hết sức mình để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải tự trang trải chi phí cho mình và kinh doanh có lãi, điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải đưa ra các biện pháp cắt giảm chi phí, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu là một yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất tạo ra sản phẩm mới. Vậy làm thế nào để tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo được số lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường với chất lượng tốt và giá thành hạ, đó chính là một bài toán khó đối với các nhà quản lý. Để giải được bài toán này đòi hỏi phải có sự đóng góp không nhỏ của các nhân viên kế toán nói chung và nhân viên kế toán nguyên vật liệu nói riêng, bằng những số liệu thực tế và công tác hạch toán có hiệu quả, kế toán nguyên vật liệu sẽ theo dõi và đánh giá sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp và từ đó cung cấp thông tin bổ ích cho nhà quản lý. Dưới góc độ là một tài sản lưu động của doanh nghiệp và còn là một yếu tố đầu vào quan trọng trong khâu sản xuất, nguyên vật liệu bao gồm nhiều loại, nhiều thứ lại thường xuyên biến động, vì vậy việc theo dõi và hạch toán nguyên vật liệu là vô cùng cần thiết, nếu không quản lý một cách chặt chẽ sẽ gây ra những tổn thất về mặt kinh tế, mặt khác tổ chức tốt công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu sẽ là điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động để từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH liên doanh sản xuất ô tô Hoà Bình và dựa trên cơ sở những kiến thức đã học, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thày giáo Tiến sĩ Phạm Thành Long và các cán bộ kế toán phòng kế toán của công ty TNHH liên doanh sản xuất ôtô Hoà Bình em đã chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài : “Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình” làm chuyên đề thực tập của mình.
Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu của hạch toán kế toán cùng với những số liệu thực tiễn để phù hợp với những tính lôgic của vấn đề đạt ra trong chuyên đề, ngoài phần mở đầu và kết luận, bản chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I: Thực trạng kế toán NVL tại công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình
Phần II : Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình

Danh mục các chữ viết tắt

Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
1. TNHH
2. VMC
3. UBNN
4. GTTT
5. NVL
6. TK
7. NKCT
8. PX
9. N/T
10. BTC
11. QĐ
12. C ĐKT
Trách nhiệm hữu hạn
Liên doanh ô tô Hòa Bình
Uỷ ban nhà nước
Gía trị gia tăng
Nguyên vật liệu
Tài khoản
Nhật ký chứng từ
Phân xưởng
Ngày tháng
Bộ tài chính
Quyết định
Chế độ kế toán
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ số 1-1: Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất của VMC 7
Sơ đồ số 1-2: Sơ đồ quản lý bộ máy kế toán tài VMC 15
Sơ đồ số 1-3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký- chứng từ .21
Sơ đồ số 1-4: Quy trình ghi sổ phần hành kế toán NVL tại VMC 22
Sơ đồ số 1-5: Hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song 29
Bảng 1-1: Kết quả kinh doanh của VMC giai đoạn 2006-2008 10
Bảng 1-2: Định mức bảo hộ cho công nhân tại một số trạm của xưởng sơn năm 2008 .27
Biểu số 1: Báo cáo nhận hàng .30
Biểu số 2: Phiếu xuất hang 32
Biểu số 3: Thẻ kho .33
Biểu số 4: Thẻ chi tiết vật tư 34
Biểu số 5: Hóa đơn bán hang .37
Biểu số 6: Sổ chi tiết thanh toán với người bán .38
Biểu số 7: Nhật ký chứng từ số 5 .39
Biểu số 8: Nhật ký chứng từ số 1 .40
Biểu số 9: Nhật ký chứng từ số 2 .41
Biểu số 10: Nhật ký chứng từ số 10 .42
Biểu số 11: Nhật ký chứng từ số 6 .43
Biểu số 12: Bảng kê số 3 44
Biểu số 13: Bảng tổng hợp vật liệu, công cụ xuất dùng .46
Biểu số 14: Nhật ký chứng từ số 7 47
Biểu số 15: Sổ cái TK 152 48

MỤC LỤC
Phần 1: Thực trạng kế tóan NVL tại công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình
1.1. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
1.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 3
1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 5
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt đống sản xuất kinh doanh .6
1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty 9
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14
1.2.2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán
1.2.2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán .16
1.2.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 17
1.2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán .19
1.2.2.4.Tổ chức báo cáo kế toán 23
1.3.Những vấn đề kinh tế kỹ thuật về NVL của công ty có ảnh hưởng tới hạch toán
1.3.1. Đặc điểm vật liệu của VMC 24
1.3.2. Đặc điểm sử dụng và quản lý vật liệu của VMC .25
1.4. Kế toán chi tiết vật liệu tại VMC 28
1.5. Kế toán tổng hợp vật liệu tại VMC
1.5.1. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ nhập kho NVL 35
1.5.2. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ xuất kho NVL .45
Phần 2: Hoàn thiện kế toán vật liệu tại công ty TNHH liên doanh ô tô Hòa Bình
2.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán vật liệu tại công ty 50
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán NVL tại công ty 54


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH liên doanh ô tô hoà Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH liên doanh ô tô hoà Bình sẽ giúp ích cho bạn.