Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà PhúLỜI MỞ ĐẦU

Thực tập là quãng thời gian rất quan trọng đối với những sinh viên phải trải qua đợt thực tập cuối khóa trước khi ra thực tế làm việc, đó là thời điểm để Sinh viên cố gắng ứng dụng những kiến thức học được trên giảng đường vào thực tế để phục vụ cho công viêc.
Như chúng ta đã biết, nước ta đang trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế của các Doanh nghiệp đang là vấn đề được quan tâm. Vấn đề trước tiên để tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp sản xuất là việc sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả tiến tới mục tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận.
Để hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành một cách có hiệu quả, doanh nghiệp không những chỉ đơn giản là sử dụng vật liệu mà điều quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngưng trệ sản xuất hay thừa vật liệu gây ứ đọng vốn bởi vì chi phí vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Muốn vậy phải có chế độ quản lý và toàn diện đối với vật liệu từ khâu cung cấp đến khâu sử dụng vật liệu sao cho có hiệu quả nhất. Hiệu quả quản lý vật liệu quyết định hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy nhất thiết phải xây dựng được chu trình quản lý vật liệu một cách khoa học. Điều đó không chỉ có ý nghĩa về mặt kế toán là giúp cho hạch toán vật liệu được chính xác mà còn là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn ở tầm vĩ mô giúp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt Công ty Cổ Phần cổ Phát Triển Xây Dựng Hà Phú cũng đứng trước một vấn đề bức xúc là làm sao để quản lý vật liệu có hiệu quả nhất Chi phí nguyên vật liệu ở Công ty chiếm khoảng 75% đến 80% giá trị xây dựng đồng thời là bộ phận dự trữ sản xuất quan trọng nhất. Vấn đề khó khăn nhất ở đây là phải theo sát những biến động về vật liệu để làm thế nào quản lý và sửdụng có hiệu quả nhất đồng thời tóm được phương hướng để đưa lý luận vào thực tế vừa chặt chẽ vừa linh hoạt vừa đúng chế độ chung nhưng cũng phù hợp với điều kiện riêng của doanh nghiệp. Thời gian qua Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác kế toán nói chung và kế toán vật liệu nói riêng, tuy nhiên không phải là hết những mặt tồn tại, vướng mắc đòi hỏi phải tìm ra phương hướng hoàn thiện.
Muốn vậy thì đòi hỏi Doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác kế toán cũng như việc quản lý sử dụng Nguyên vật liệu đúng đắn, đầy đủ, cung cấp kịp thời để, làm căn cứ cho việc tính giá thành sản phẩm. Đó cũng là căn cứ để đánh giá tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn để từ đó có những biện pháp quản lý tốt hơn. Đứng trước góc độ khoa học – Quản lý và chế độ kế toán hiện hành, mặc dù Công ty Cổ phần phát triển xây dựng Hà Phú đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác hoạch toán cũng như vấn đề về tổ chức quản lý, song trên thực tế vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế cần phải tiếp tục được củng cố và hoàn thiện hơn nữa để đưa công tác kế toán tài chính đi vào hoạt động trong các lĩnh vực một cách chính xác và kịp thời giúp nhà nước quản lý và điều hành nền kinh tế vĩ mô có hiệu quả.
Chính vì vậy quãng thời gian này rất quan trọng và thiết thực đối với sinh viên kinh tế bởi vì các dao dịch nghiệp vụ liên quan đòi hỏi nhiều kỹ năng , khả năng cũng như trình độ chuyên môn cao của người lao động .Trải qua thời gian thực tập, ngoài những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong ngành mà em đã tích luỹ được, em cũn nắm bắt được một số thông tin về tình hình kinh doanh cùng một số hoạt động của công ty qua các số liệu mà Công ty đã cung cấp được phản ánh trong báo cáo thực tập có tựa đề: “Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà Phú.”

Báo cáo gồm 3 phần chính là:
Chương I :Cơ sở lí luận công tác kế toán nguyên vật liệu.
Chương II :Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty.
Chương III:Một số giái pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu.
Báo cáo thực tập đó hoàn thành nhưng nếu chỉ một mình em chắc chắn không thể thực hiện được đợt thực tập cũng như báo cao thực tập. Trong quì trình thực tập và viết báo cáo thực tập, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chỉ bảo, những tài liệu từ phía các lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Hà Phú. Em xinh chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý giá đó. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn: thầy Ngô Chí Thành.Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện hoàn thành đợt thực tập và Báo cáo thực tập này.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

MỤC LỤC
-Lời Mở Đầu 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4

I:Vị Trí ,Vai Trò Của Công Tác Kế Toán Nguyên Vật liêụ . 4

1:Vai trò của kế toán nguyên vật liệu 4

II.Lí luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu . 4
1:Khái niệm,đặc điểm của nguyên vật liệu 4

1.1.Khái niêm . 4

1.2.Đặc điểm cua nguyên vật liệu 4

2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại ,đánh giá nguyên vạt liệu 5

2.1.Phân loại nguyên vật liêu . 5

2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 7

2.2.1.Đánh giá vật liệu theo giá trị thực tế 7

a)Giá trị thực tế của vật liệi nhập kho . 7

b)Giá thực tế của vật liệu xuất kho . 8
c) Đánh giá nguyên vật liệu tồn kho 8

2.2.2.Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 8

3:Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kếtoán nguyên vật liệu . 9

3.1.Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu . 9

3.2.Nhiệm vụ của kế toán nguyen vật liệu 9

4;Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . 9

4.1.Chứng từ và sổ kế toán chi tiết nguyen vật liệu 9

4.2.Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu . 9
4.2.1.Phương pháp thẻ sông song . 10

4.2.2.phương pháp số dư . 10

4.2.3.Phương pháp thẻ đối chiếu luân chuyển . 10

5.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 10

5.1Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 10

5.2.1.Tài khoản sử dụng . 10

5.2.2.trình tự hạch toán . 11

5.2.hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì . 12

5.2.1.Tài khoản sử dụng 12

5.2.2. Trình tự hạch toán 13


III:SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 13

CHƯƠNG II:Thực Trạng Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại

Công ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Hà Phú

I:Giới Thiệu,Kái quát chung Về Công ty cổ phần Phát triển

Xây Dựng Hà phú 15

1: Quá trình phát triển của công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà Phú. 15

2:Đẵc điểm sản xuất kinh doanh và quá trình hình thành phat triển

của công ty cổ phần đầu tư phat triển xây dựng Hà Phú 19

II:Tổ Chức Bộ Máy Trong Công Ty . 19

1:Cơ cấu tổ chưc bộ máy trong công ty . 19

2:Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban ,bộ phận . 21

3:Cơ cấu tổ chức hệ thống kế toán và chức năng các nhân viên kế toán. 23
4:Tổ chức vận dụng hệ thống sổ, hình thức sổ 26


4.1.Hạch toán nguyên vật liêu 28

4.2.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành côngtrình . 29

4.3.hạch toán tiêu thụ công trình và xác định kết quả kinh doanh 30

II.Thực Tế Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu . 32

1:Đặc điểm, phân loại của nguyên vật liệu ở công ty cổ phần

đầu tư phát triển xây dựng Hà Phú . 32

1.1)Đặc điểm vật liệu . 32

1.2)Phân loại của công ty . 33

1.3)Đánh giá nguyên vật liệu nhâp kho 34

1.4)Đánh giá nguyên vật liệu xuât kho 41

2.Kế toán chi tiết quá trình nhập –xuất nguyên vật liệu 42

3Kế toán tổng hợp quá trình nhập-xuất nguyên vật liệu 44

3.1)Kế toán tổng hợp quá trình nhap nguyên vật liệu . 44
3.2)Kế toán tổng hợp quá trình xuất vật tư 45
4:Tổ chức ghi sổ kế toán tổng hợp . 47
5:Kiểm kê, vật tư tồn kho . 49

III.Đánh giá ưu ,nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu 51

1.Ưu điểm 51

2.Đánh giá vật liệu . 52

3.quản lý vật liệu 52

Nhược điểm 53
1. Việc hạch toán chi phí sản xuất 53
2. Công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu 53


CHƯƠNG III:Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán

Nguyên Vật Liệu tai công ty cổ phần xây dung Hà Phú

I.Định Hướng . 54

II.Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật

liệu của công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà Phú . 55

4.1)ý kiến 1[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hân loại và lập sổ danh điểm vật liệu . 55

4.2)ý kiến 2[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 57

4.3)ý kiến 3;Tính giá nguyên vật liệu nhập kho . 58

III.Điều kiện để thực hiện 59

-Kết Luận . 60


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà Phú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần phát triển xây dựng Hà Phú sẽ giúp ích cho bạn.