Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần may Thăng LongLỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thị trường phát triển ở nước ta đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, song nó cũng đặt những doanh nghiệp đó trong một môi trường cạnh tranh với nhiều thách thức. Chính điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tìm cách thích ứng với môi trường hoạt động, đưa ra được những chính sách, chủ trương hợp lý để có thể tạo được thế chủ động trong kinh doanh và ngày càng lớn mạnh, đạt được mục tiêu đặt ra.
Hiện nay, ở nước ta có rất nhiều doanh nghiệp, trong số đó có những doanh nghiệp hoạt động có lãi, song đã có những doanh nghiệp hoạt động thua lỗ Một bộ máy quản lý có năng lực, một hệ thống phòng ban được tổ chức hợp lý, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn luôn là những yêu cầu tất yếu đối với hoạt động của bất kì một doanh nghiệp nào. Bên cạnh yếu tố lao động sống, đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố đầu vào là yếu tố vô cùng quan trọng để tiến hành các hoạt động kinh doanh.
Nguyên vật liệu(NVL) là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng đó, đó là thành phần quan trọng của vốn lưu động, biểu hiện một bộ phận quan trọng của sản phẩm sản xuất. Do đó, việc quản lý NVL là một yêu cầu được đặt ra. Song việc quản lý NVL không phải là vấn đề đơn giản, vì mỗi một doanh nghiệp do loại hình kinh doanh khác nhau nên sẽ sử dụng các loại NVL khác nhau với rất nhiều mẫu mã, quy cách khác nhau. Kế toán với vai trò là một bộ phận chức năng không thể thiếu trong bộ máy tổ chức của mỗi doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng trong việc quản lý NVL.
Công ty may Thăng Long - được thành lập khi đất nước chưa hoàn toàn giải phóng (1958) – một hoàn cảnh không được thuận lợi, song đã cố gắng đứng vững và cho đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện công ty là một doanh nghiệp kinh doanh hàng may mặc lớn của cả nước. Với đặc điểm sản phẩm kinh doanh như vậy, đương nhiên NVL của công ty có khối lượng lớn, phát sinh thường xuyên, mật độ nhập – xuất dày đặc. Vì lý do đó mà yêu cầu quản lý NVL của công ty đòi hỏi các bộ phận và phòng ban chức năng có liên quan phải đảm bảo được yêu cầu của công việc. Phòng kế toán của công ty là một phòng ban có hoạt động tương đối tốt, hiệu quả công việc kế toán trên các phần hành cao, trong đó kế toán NVL là một phần hành không thể thiếu và không thể không tiến hành với yêu cầu phản ánh chính xác, đầy đủ các thông tin về tình hình sử dụng, nhập – xuất – tồn NVL, bởi vì NVL của công ty có vai trò lớn đối với sản phẩm tạo ra.
Vì lý do đó em xin chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần may Thăng Long”, với kết cấu của báo cáo như sau:
Phần I:
Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may Thăng Long.
Phần II:
Thực trạng hạch toán kế toán NVL ở Công ty cổ phần may Thăng Long.
Phần III:
Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán NVL ở Công ty cổ phần may Thăng Long.

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu. . 1
Phần I
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN MAY THĂNG LONG
I. Tổ chức công tác kế toán . 3
1. Tổ chức bộ máy kế toán 3
2. Chế độ kế toán áp dụng ở công ty 6
2.1. Chế độ chứng từ . 7
2.2. Chế độ tài khoản . 7
2.3. Chế độ sổ sách và báo cáo . 7

Phần II
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG.
I. Đặc điểm NVL và quản lý NVL tại công ty . 9
II. Phân loại NVL sử dụng tại công ty . 10
III. Tính giá NVL tại công ty 10
1. Giá NVL nhập kho . 10
1.1. Đối với NVL mua ngoài nhập kho . 11
1.2. Đối với NVL do khách hàng mang đến . 11
2. Giá xuất kho NVL 12
IV. Hạch toán chi tiết NVL tại công ty cổ phần may Thăng Long 13
1. Chứng từ sử dụng . 13
2. Quy trình luân chuyển các chứng từ . 14
2.1. Quá trình nhập kho NVL . 14
2.2. Quy trình xuất kho NVL 19
3. Tổ chức hạch toán chi tiết NVL tại công ty cổ phần may Thăng Long 21
V. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty cổ phần may Thăng Long 28
1. Tài khoản sử dụng 28
2. Sơ đồ hạch toán 29
3. Sổ sách sử dụng và các báo cáo liên quan 30
4. Trình tự ghi sổ 30
VI. Công tác kiểm kê NVL ở công ty 43
VII. Hạch toán dự phòng giảm giá NVL 44

Phần III
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
KẾ TOÁN NVL Ở CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I. Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán nói chung
và kế toán NVL nói riêng 45
II. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán ở Công ty may Thăng Long 47
III. Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty may Thăng Long 48
1. Công tác quản lý NVL . 48
2. Về hạch toán tổng hợp NVL . 49
3. Về công tác lập dự phòng . 50
4. Một số kiến nghị khác 50
BÀI THU HOẠCH 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần may Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần may Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.