Kế toán nguyên vật liệu nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng SơnLời mở đầu


Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của một xã hội. Bất kỳ một xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tiến hành sản xuất thông qua những phương thức sản xuất khác nhau. Bởi vì, chỉ có sản xuất mới đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của xã hội.
Hiện nay, trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong các doanh nghiệp kinh doanh nói riêng, quy mô và hoạt động không ngừng được đổi mới và phát triển. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa trên đà phát triển và đi lên.Bên cạnh đó để có thể tồn tại và đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt đó, mỗi doanh nghiệp sản xuất cũng phải quản lý một cách có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, sử dụng vốn một cách tiết kiệm nhất mà vẫn mang lại lợi nhuận tối đa. Để đạt được những yêu cầu đó, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất để làm thế nào giảm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
Nguyên vật liệu công cụ dụng cụ là tài sản lưu động chủ yếu tạo ra hình thái vật chất sản phẩm, là yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất. Tỷ trọng nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất và giá thành là rất lớn. Do đó công tác quản lý nguyên vật liệu là nhiệm vụ cấp thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Hạch toán nguyên vật liệu được thực hiện một cách nghiêm túc mới có thể đảm bảo cho việc cung cấp ngyên vật liệu kịp thời, đồng bộ cho nhu cầu sản xuất và kiểm tra nhằm ngăn ngừa các hiện tượng hao hụt mất mát nguyên vật liệu trong các khâu của quá trình sản xuất. Nhờ đó mà các doanh nghiệp giảm được chi phí, tiết kiệm được vốn, hạ giá thành sản phẩm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Sau một thời gian học tập tại trường “Đại học Kinh tế Quốc Dân” được sự quan tâm dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã được cung cấp đầy đủ lý luận và phương pháp về chuyên ngành Kế toán. Đồng thời sau quá trình thực tập, học hỏi tại phòng Kế toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn tìm hiểu về công tác Kế toán của công ty nhận thấy Kế toán Nguyên vật liệu là tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu vật liệu của công ty. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những hạn chế cần khắc phục.
Vận dụng những kiến thức đã được học và sau quá trình tìm hiểu thực tiễn, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài “ Kế toán nguyên vật liệu” nhằm hoàn thiện hơn công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn.
Đề tài của em ngoài phần Mở đầu và Kết Luận gồm 3 phần như sau:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn
Phần 2: Thực trạng Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn
Phần 3: Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn


Hà Nội, Ngày tháng năm 2009
Sinh viênNguyễn Nhị Thủy
Mục lục
Phần 1 Phần 1: Tổng quan về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn 2
1.1 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn có ảnh hưởng đến Kế toán nguyên vật liệu.
2
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 2
1.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 5
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và một số bộ sổ kế toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 8
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 8
1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 9
Phần 2 Thực trạng Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 11
2.1 Đặc điểm phân loại và tính giá Nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn.
11
2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn.
11
2.1.2 Tính giá Nguyên vật liệu
11
2.2. Thực trạng kế toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 13
2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho 13
2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán 38
2.3 Thực trạng kế toán Tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 48
2.3.1 Tài khoản sử dụng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn 48
2.3.2 Thực trạng kế toán các nghiệp vụ tăng nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 49
2.3.3 Thực trạng kế toán các nghiệp vụ giảm nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 50
Phần 3 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 58
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 58
3.1.1 Đánh giá về hình thức tổ chức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán. 58
3.1.2 Về công tác thu mua và cung ứng vật tư. 60
3.1.3 Về đánh giá nguyên vật liệu. 60
3.1.4 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 60
3.1.5 Về việc vận chuyển vật tư. 60
3.1.6 Về công tác bảo quản vật tư. 61
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn. 61
3.2.1 Ý kiến về việc đánh giá nguyên vật liệu nhập kho. 61
3.2.2 Ý kiến về công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 61
3.2.3 Về kế toán chi phí vận chuyển. 62
3.2.4 Về Công tác ứng dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính. 62
Kết luận 63


Xem Thêm: ế toán nguyên vật liệu nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ế toán nguyên vật liệu nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.