Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn nhân lực Nic (nhật ký chung)


MỞ ĐẦU

Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề lao động con người là vấn đề không thể thiếu được, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng như trong việc kinh doanh. Những người lao động làm việc đều được trả công, hay nói cách khác đó chính là thù lao mà người lao động được hưởng khi mà họ bỏ ra sức lao động của mình.
Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động đã đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn không cân xứng với những gì của người lao động bỏ ra.
Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy việc xây dựng thang lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết.
Trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Tư vấn nhân lực NIC em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Qua thời gian làm chuyên đề em đã được củng cố và mở mang hơn, từ đó vận dụng những kiến thức em đã được học tại trường mà em chưa có điều kiện để được thực hành.
Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương chính sau đây:
Chương I :
Tổng quan về công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC.
Chương II:
Thực trạng kế toán lao động - tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC.
Chương III:
Hoàn thiện kế toán lao - động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn nhân lực NIC.

Mục Lục

Mục Trang
Mở đầu 1.
Chương I: Tổng quan về Công ty 3.
I. Quá trình hình thành và phát triển . 3.
II. Đặc điểm tổ chức của doanh nghiệp 7.
1.Sơ đồ bộ máy quản lý 7.
2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý . 9.
III. Tổ chức công tác kế toán . 12.
1. Sơ đồ bộ máy kế toán 12.
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán 13.
3. Hình thức Sổ kế toán áp dụng trong công ty . 14.
Chương II: Thực trạng kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP tư vấn nhân lực NIC . 17.
1. Khái niệm về tiền lương, Các khoản trích theo lương 17.
2. Các hình thức trả lương 22.
3. Quỹ lương và các chế độ lương 24.
II. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 27.
III. Hạch toán tổng hợp tiền lưpưmg và các khoản trích theo lương 41.
Chương III: Hoàn thiện kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP tư Vấn nhân lực NIC . 46.
I. Đánh giá thực trạng kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lưong tại Công ty 46.
1. Ưu điểm . 46.
2. Hạn chế 48.
II. Phương pháp và giải pháp hoàn thiện 49.
III. Điều kiện để thực hiện 50.
Kết luận . 52.


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn nhân lực Nic (nhật ký ch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn nhân lực Nic (nhật ký ch sẽ giúp ích cho bạn.