Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần


LỜI MỞ ĐẦU


Ngày nay trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta đang có nhiều thay đổi với sự kiện gia nhập WTO đã thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Nhưng nói đến thị trường là nói đến sự chọn lọc và đào thải khắt khe nhất là trong nền kinh tế mở như ngày nay, tồn tại hay không đó là kết quả của sự cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, không những thoả mãn nhu cầu khách hàng trong nước mà còn đáp ứng thị hiếu của khách hàng quốc tế. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể áp dụng để cạnh tranh đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với c¸c doanh nghiệp sản xuất.
Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tèt nhất để giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.
Như vậy trong công tác quản lý doanh nghiệp, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là công việc luôn được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm vì nó chi phối đến chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời thông qua thông tin mà kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cung cấp giúp cho các nhà quản trị đưa ra được quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản tri doanh nghiệp.
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để tồn tại và đứng vững trên thị trường. Để hiểu rõ hơn nội dung và tầm quan trọng của tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong thực tế nên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS.TS.NguyÔn ThÞ Lêi và sự giúp đỡ cặn cẽ của Ban lãnh đạo Công ty và các cô chú và các anh chị phòng kế toán, phòng tổng hợp , em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần” với mong muốn nâng cao nhận thức và góp phần hoàn thiện công tác kế toán của công ty.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề của em được kết cấu thành 03 chương như sau:
Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần
Chương II: thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần
Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần.
Do trình độ lý luận và thời gian thực tập còn hạn chế nên trong chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong bộ môn và các cô chú, các anh chị phòng kế toán Công ty Ngọc Dần và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Lời để em hoàn thành chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: §Æng C«ng Sü
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU - 1 -
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT NGỌC DẦN - 3 -
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần - 3 -
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần - 5 -
1. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý. - 5 -
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý. - 5 -
III. Đặc điểm tổ chức hệ thống sán xuất của Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần - 7 -
1. Sơ đồ tổ chức hệ thống sán xuất - 7 -
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong hệ thống sản xuất - 7 -
IV. Tổ chức công tác kế toán. - 9 -
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. - 9 -
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán. - 9 -
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty. - 10 -
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT NGỌC DẦN - 13 -
I. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty. - 13 -
1. Khái niệm chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại đơn vị - 13 -
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất - 13 -
1.2 Phân loại chi phí sản xuất. - 14 -
1.3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất - 17 -


2. Khái niệm giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm, đối tượng tính giá thành sản phẩm tại đơn vị - 18 -
2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. - 18 -
2.2 Phân loại giá thành sản phẩm. - 19 -
2.3. Đối tượng tính giá thành. - 21 -
II. Trình tự và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần. - 22 -
1. Kế toán hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - 22 -
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 32
3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 41
4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. - 50 -
III. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Trang thiết bị nội thất Ngọc Dần - 51 -
1 Đối tượng tính giá. - 51 -
2 Kỳ tính gía. - 51 -
3 Phương pháp tính giá thành. - 51 -
CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT NGỌC DẦN 56
I. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần. 56
1. Ưu điểm 56
2. Hạn chế. 57
II. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần trang thiết bị nội thất Ngọc Dần. 59


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần trang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần trang sẽ giúp ích cho bạn.