Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây
LỜI NÓI ĐẦU

Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải nang động, sáng tạo, vận dụng những khả năng sẵn có của mình và nắm bắt được cơ chế thị trường một cách linh hoạt, kịp thời để hạch toán linh hoạt, kịp thời để hạch toán kinh doanh. Bởi hạch toán kế toán là công cụ sắc bén không thể thiếu được trong quản lý kinh tế tài chính của các đơn vị cũng như trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay.
Thực hiện phương châm đào tạo "học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tế, nhà trường gắn với xã hội". Chính vì vậy mà trường "Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp I" cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại các đơn vị sản xuất kinh doanh. Mục đích là giúp cho sinh viên nắm bắt và tìm hiểu thêm về thực tế dựa trên lý thuyết đã được học ở nhà trường. Đồng thời tạo sự nhuần nhuyễn thêm một cách có logic và có kiến thức được vững chắc để khi trở thành một nhân viên, một cán bộ kế toán sẽ không còn bỡ ngỡ với công việc được giao.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Sau khi dời ghế nhà trường, kết thúc phần lý thuyết để bước vào thời gian thực tập em đã chọn cho mình một chuyên đề chính đó là: " Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây ".
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay thì tiền lương của người lao động được trả theo mức độ cống hiến của họ, vì tiền lương là giá cả, là sức lao động mà nó được biểu hiện bằng tiền của giá trị sản phẩm phân phối cho người lao động để bù đắp hao phí lao động cần thiết đã bỏ ra trong quá trình sản xuất.
Qua quá trình thực tập tại công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo, phòng kế toán trong công ty, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo ở trường. Em đã hoàn thành chuyên đề này với 3 nội dung chính sau:
Phần I: Khái quát về tình hình hoạt động của doanh nghiệp (Công ty khai thác công trình thuỷ lợi)
Phần II: Tình hình tổ chức quản lý công tác kế toán "Tiền lương và các khoản trích theo lương"
Phần III: Phương hướng - nhận xét - đánh giá và kết luận.
Do khả năng còn nhiều hạn chế vì thế chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp I - Hà Nội và sự đóng góp ý kiến của ban lãnh đạo, phòng kế toán của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà Tây.
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC

PHẦN I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC 3
1. Sự ra đời của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức 3
2. Mô hình và hình thức sở hữu vốn của công ty 5
3. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức 5
II. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY 10
PHẦN II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ PHÂN TÍCH VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI MỸ ĐỨC 12
1. Lao động ở Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức 12
2. Tiền lương ở Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức 12
3. Đối với Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức tiền lương có đặc điểm sau: 13
4. Vai trò của lao động và tiền lương 13
5. Phương pháp tính lương 14
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 17
I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢ NGÀNH 17
II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY 17
III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG 19
1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý lao động tiền lương. 19
2. Những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý lao động tiền lương .
KẾT LUẬN 21


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Mỹ Đức - Hà sẽ giúp ích cho bạn.